7. november, 2019

Hvordan kommer Brexit til at påvirke Europas forhold til USA?

Af Asbjørn Frier, medlem af Europæisk Ungdom og Internationalt Udvalg i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) Historisk set har Storbritannien en stærk tilknytning til USA, som startede helt tilbage fra De Forenede Staters dannelse 3d max 모델링. Fra Storbritannien udvandrede over 1 mio. migranter til USA, og USA er den dag i dag domineret af det.