18. august, 2017

BREXIT – Høj pris for a genvinde formel suverænitet

Tags: , , , ,

Del
BREXIT – Høj pris for a genvinde formel suverænitet

Ved udgangen af august vil vi være midtvejs i tidsforløbet for Storbritanniens skilsmisse med EU. Folkeafstemning den 23. juni 2016 gav startskuddet og forhandlingerne skal være afsluttet senest omkring 1. november 2018. Ellers vil de juridiske tekster og formelle beslutninger ikke være på plads på udtrædelsesdatoen. Den britiske minister med ansvar for forhandlingerne David Davids har sammenlignet sværhedsgraden af operationen med en månelanding. I så fald må det konstateres, at raketten på indeværende tidspunkt først er ved at få brændstof fyldt på, og at der forsat er stor usikkerhed om, hvor den vil lande eller om den vil eksplodere undervejs 광명체 다운로드.

Aldrig er en så alvorlig beslutning blevet trukket på et så spinkelt grundlag. Debatten under folkeafstemningen handlede især om indvandring af EU arbejdskraft, besparelser i budgetbetalinger til EU og frigørelse fra EU-domstolens indflydelse i UK. I dag slås de britiske ministre indbyrdes om, hvor mange penge man er parat til at betale for at komme ud af EU, og hvordan man skal få besat stillingerne i det britiske hospitalsvæsen og erhvervsliv, hvis EU indvandringen ophører. Vedrørende EU-domstolen bryder man hjernen med at finde et figenblad, der kan dække over, at EU institutioner (herunder EU-domstolen) fortsat vil have afgørende indflydelse på rammebetingelserne for Britisk erhvervsliv, medens Britisk indflydelse på beslutningernes indhold forsvinder Pony Island download.

Storbritannien vil forlade EU ved midnat den 29. marts 2019. Muligheden for at skilsmisseansøgningen inden da skulle blive trukket tilbage er meget små. Selv om der i Storbritannien hersker usikkerhed, frygt for de økonomiske konsekvenser og generel utilfredshed med forløbet, er der intet der tyder på, at der kan mobiliseres et solidt politisk flertal for at omgøre beslutningen. Det ville heller ikke nødvendigvis være godt for EU. Et dybt splittet Storbritannien som fortsat EU medlem vil være en besværlig partner i de drøftelser om konsolidering og modernisering af EU samarbejde, som starter op, når det tysk valg er overstået i efteråret Strong English download. Holdningen hos det store flertal af medlemslande er da også, at nu må vi komme videre. Ingen ønsker, at udtrædelsesforhandlingerne forlænges ud over den fastlagte toårs frist.

Desværre er man ikke nået langt
Drøftelserne er først lige begyndt om de egentlige skilsmissespørgsmål så som regler for fortsat ophold af EU borgere i UK (og visa-versa), Briternes finansielle forpligtelser overfor EU, og den fremtidige grænse mellem Nordirland og den Irske Republik. Der er gjort gode fremskridt omkring EU- borgernes rettigheder og en snarlig enighed synes muligt. Derimod er Briterne kun langsomt ved at erkende, at der er en regning at betale ved udtræden af EU for at honorere de forpligtelser, man har indgået som medlem 크롬 아프리카 다운로드. Komplikationerne omkring en fremtidig grænse i Nordirland vokser dag for dag. Der er mere 200 grænseovergange mellem nord og Sydirland. Takket være EU har de i dag ingen betydning og erhvervslivet på begge sider af grænsen er blevet knyttet meget tæt sammen. Hvis EU og Storbritannien i fremtiden vil have forskelligt toldsatser og importregler overfor tredjelande – hvad alt tyder på efter de seneste udmeldinger – kommer man ikke udenom etableringen af en egentlig toldgrænse. Og der findes ingen smarte elektroniske eller administrative ordninger , der kan løse dette problem, som ikke kun er økonomisk, men også i høj grad politisk Fire Plan form. En tilbagevenden af grænser uanset i hvilken form kan i værste fald sætte den fred, der blev etableret ved ”The good Friday agreement” i 1998, over styr.

Det er i det hele taget karakteristisk for BREXIT drøftelserne, at der hele tiden dukker nye problemer op, som man har overset. Konsekvensen af at bryde de tætte økonomiske og administrative forbindelser, som er etableret gennem 45 års medlemskab af EU, er langt mere omfattende end forudset. Og der findes ingen mirakelløsninger, især når Briterne insisterer på, at BREXIT skal betyde genetablering af fuld suverænitet over egne grænser, betalinger til EU og over den lovgivning og domstolspraksis, der skal gælde i Storbritannien 애나벨 1 다운로드. Risikoen er, at man ender med pseudo-løsninger for at respektere suverænitetsprincippet, som ingen reel effekt har i praksis – kun omkostninger.

Suverænitet pålægger engelsk erhvervsliv nye byrder

Suverænitetsargumentet (herunder kontrol med indvandring af EU borgere) er baggrunden for Briternes ønske om at forlade EU’s indre marked. Realiteterne er imidlertid, at uanset hvilken løsning der findes på det fremtidige tilhørsforhold til EU, vil britisk erhvervsliv være tvunget til at efterleve EU’s regler – herunder EU domstolens afgørelser – hvis man fortsat vil have adgang til EU-markedet, hvor 50% af Britisk eksport afsættes. I praksis vil det være uhensigtsmæssigt og dyrt for Britisk industri at operere med to forskellige regelsæt – et for varer der skal afsættes hjemmemarkedet og et for dem, der skal sælges på den anden side af kanalen vmware workstation pro 15. Det har briterne for så vidt erkendt, idet de har truffet beslutning om, at al eksisterende EU lovgivning inden udtrædelsesdagen skal omsættes til Britisk lov. Problemerne opstår imidlertid den dag, hvor EU eller det britiske parlament beslutter at ændre reglerne. Visse dele af det britiske politiske establishment har den illusion, at man bare kan etablere en mæglings-mekanisme, som kan forhandle en fælles løsning i en sådan situation. De vil opdage, at i det internationale økonomisk samkvem er det i høj grad den store (EU) som bestemmer, hvorimod den mindre partner sjældent har andre muligheder end at rette ind King of Foul. Dette så meget mere, som EU’s regelfastsættelse vedrørende det indre marked i dag også følges af en lang række tredjelande. EU er blevet verdens mest betydningsfulde normfastsætter. Og selv om Briterne måtte beslutte altid at følge EU’s regler, betyder det ikke status quo set i forhold til i dag. Et produkt som er godkendt i et EU land er samtidig godkendt i alle EU-lande. For et identisk produkt, der kommer udefra (i morgen fra Storbritannien), skal det dokumenteres, at det opfylder EU reglerne – altså en betydelig forøgelse af virksomhedernes administrative byrde 심즈 4 무료 다운로드. Hertil kommer betaling af told, hvis UK – som alt i dag tyder på – forlader den fælles toldunion, ligesom det skal dokumenteres, hvor produktet stammer fra. På det seneste har Briterne fremlagt et forhandlingspapir om formindskelse af de grænseomkostninger som de selv indrømmer, vil opstå. Desværre må man konstatere, at udspillet i høj grad er præget af ønsketænkning.

Mange spørgsmål om fremtiden
Men EU handler ikke kun om bevægelse af varer og tjenesteydelser over grænserne. EU udfører i dag en omfattende kontrol med sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder, miljø og fri konkurrence internt i medlemslandene Dreamweaver cs5 5 download. Der er blandt andet opbygget fælles reguleringsagenturer (40) som står for bestemmelser om fly og maritim sikkerhed, regulering af banker og andre finansielle institutioner, sikkerhed af atomreaktorer og radioaktivt affald, fødevarer og medicin, patent og meget andet. Når UK forlader det indre marked må man have etableret egne nationale agenturer, og britisk erhvervsliv (f.eks. medicinalindustri) være tvunget til at søge godkendelse to steder. Men kan Briterne ikke bare beslutte at bevare deres tilknytningsforhold til disse agenturer? I teorien ja – men det vil kræve at de accepterer EU’s lovgivning og domstolens kontrol på de pågældende områder – og så er vi tilbage ved udgangspunktet.

Briterne ønsker også frihed til at afslutte bilaterale handelsaftaler med tredjelande. Selv om en række lande høfligt har bekræftet deres villighed til at indgå sådanne aftaler forlanger de fleste, at Briternes forhold til EU først afklares. Og det kan tage mange år. Præsident Trumf har tilbudt at gå hurtige frem. Briterne har imidlertid allerede fået en klar illustration af, hvad det kan betyde. USA kræver markedsadgang i Storbritannien på fødevareområdet for klorkyllinger, hormonbøffer og GMO produkter, samtidig med at det står det hen i det uvisse, hvad USA er parat til at tilbyde af markedsindrømmelser, i en situation hvor parolen er ”Amerika først”.

EU er ikke ude på en hævnaktion overfor Briterne. De negative konsekvenser er resultatet af Briterne egne valg. Der vil være en høj pris at betale, for en formel tilbageførelse af suverænitet, selv om mulighederne for at bruge den i praksis forekommer yderst begrænset.
Og der er danskere (selv om de er få), der mener at Danmark skal bevæge sig ud på samme galej.

poul-skytte

 

 

Poul Skytte Christoffersen (f.1946) er bestyrelsesformand for Tænketanken Europa og European Policy center, seniorrådgiver, Cabinet D/N og har en lang karriere bag sig som kabinetschef i Kommissionen og dansk EU-ambassadør.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar