23. august, 2017

Bye bye Europe – rejsefortællinger fra et splittet UK

Tags: , , , ,

Del
Bye bye Europe – rejsefortællinger fra et splittet UK

Foredragets overordnede budskab er jo, at det virkelig er vigtigt at engagere sig i demokratiet og samfundet som ung. Mange unge briter engagerede sig ikke nok i Brexit-afstemningen og står nu tilbage med en beslutning, som de ikke er tilfredse med. Mange unge briter ønskede nemlig at forblive i EU, de ældre ville ud – og sådan bliver det.

Af Peter Laugesen, f. 1989 og Elena Maria Askløf, f. 1990. Dokumentarister, forfattere og foredragsholdere og står bag Vores Europa.

I foredraget har vi udvalgt seks ud af de mange unge, som vi mødte på vores rejse 하나뿐인 내편 ost 다운로드. Seks unge, som vi synes repræsenterer nogle essentielle politiske og demokratiske tendenser, som man ser mange steder, ikke bare i Storbritannien, men også i USA og resten af Europa. Tendenser, som vi tror det er vildt vigtigt at diskutere, få øje på og gøre noget ved. Mød de unge neden for, og kom til vores foredrag rundt i landet, hvor vi taler om de unge og Brexit, men også trækker en parallel til Danmark – for også her vælger mange unge ikke at engagere sig og eller stemme.

Macaulay er 21,  arbejder som snedker i atomubåds-værftet i Barrow-in-Furness 디아블로2 다운로드. Han stemte ‘leave’ ved Brexit-afstemningen, fordi han er bange for terror, islam og kriminalitet. Han vil derfor gerne have stærkere grænser. Macaulay er helt åbenlyst humanist, elsker egentlig mangfoldighed og er med på at frihed og fri bevægelighed er idealet. Men han er bange. Frygtpropagandaen har påvirket ham i en sådan grad, at han bakker op om tanken om isolation, indtil der er styr på ekstremismen. Macaulays stemme er givet på baggrund af frygt.

Oliviah er 23, bor i Wales hos sine bedsteforældre og arbejder i Swansea ebs special lecture syllabus. Hun stemte ikke til Brexit-afstemningen, fordi hun festede med en veninde og så glemte de alt om det. Oliviah er glad for, at hun ikke stemte, for havde hun stemt, ville hun have stemt ‘leave’. Det havde hendes chef overbevist hende om var det rigtige at gøre. Men først nu, efter afstemningen, er Oliviah blevet klar over, hvad de stemte om, og nu synes hun, at det er forfærdeligt at Storbritannien skal forlade EU. Hun er flov over sit manglende engagement inden valgdagen og fortæller om, hvordan Brexit er et politisk ‘wake up call’ for hende og at hun fra nu af altid vil engagere sig og stemme 각설이타령 다운로드. Oliviah stemte ikke, fordi hun ikke havde gidet at forstå, hvor vigtig en afstemning det var. Til gengæld er hun nu politisk vakt, ligesom mange andre unge i Storbritannien efter Brexit.

Julia er 24, arbejder med film og bor delvist i Dovenby og London. Hun stemte ‘remain’ til Brexit-afstemningen, fordi de store globale udfordringer bekymrer hende. Julia er vildt træt af de britiske politikere, der starter en folkeafstemning om Brexit og smutter når resultatet står klart 하이 드라이브 맵 다운로드. Politikere, der mener, at det er godt, at de nu forlader EU, for så kan landbruget bruge alle de sprøjtemidler de vil, øge produktionen, eksportere og importere på en måde, hvor Storbritannien tjener flere penge – mens det eneste Julia tænker på er den voksende globale klimakrise, som alt dette kun vil bidrage til. Hun har politikerlede og synes ikke, der fokuseres på de vigtige ting. Julias stemme er givet på baggrund af en tro på, at de store globale udfordringer, som fx klima, kun kan løses i forpligtende fællesskaber.

Will er 18, og studerer økonomi i Colchester Pixar Bay download. Will er medlem af Young Independence, UKIP’s ungdomsparti. Han er godt inde i de politiske udfordringer ved EU, mener at Storbritannien skal have sin magt og indflydelse tilbage, ligesom i gamle dage (som han dog ikke ved ret meget om) og så er han kritisk overfor islam. Han mener at multikultur betyder ingen kultur og er bange for at miste sin britiske identitet. Alle hans argumenter bygger på troen på, at man klarer alle problemer bedst som nationalstat. Wills stemme er givet på baggrund af hans stolthed over Storbritannien, hans kritik af EU og hans problem med islam og multikultur.

Florence er 21, bor i Leeds og studerer fransk og arabisk Premier Program. Florence stemte ‘remain’ i Brexit-afstemningen, fordi hun mener, at Storbritannien har et historisk ansvar på grund af den koloniale fortid. Florences politiske holdning bygger ikke kun på, hvad der sker lige nu og her, men på historien som hun mener, at briterne fortsat skal tage ansvar for. Dette mener Florence, at de gør bedst ved fortsat at være en del af et større tværnationalt fællesskab og ikke bare lukke sig om sig selv. Florences stemme er givet på baggrund af en historisk bevidsthed og ansvarstagen.

Scott er 23, kunststuderende og bor i Glasgow Kingdom of The Winds. Han er liberal, venstreorienteret og progressiv. I Brexit-afstemningen var hans motivation for at stemme ‘remain’ at stå i vejen for nationalismen, de lukkede grænser og det han kalder ‘racisme’. Han er ikke stor tilhænger af EU, men det mest venstreorienterede han kunne gøre i dette valg, var blot at holde fast i status quo, nemlig fortsat at være en del af et EU uden stærke forkæmpere. Dette er en tendens, vi har set ved mange valg. Fx i USA hvor mange stemte på Hillary Clinton, ikke fordi de var enige med hende, men for at stå i vejen for Trump wdk. Mange steder er det højrefløjen og de nationalkonservative, der tager initiativerne, som venstrefløjen så må reagere på. Scotts stemme er overvejende givet for at stå i vejen for den anden politiske fløj.

Du kan opleve foredraget i følgende byer i efteråret. Det er gratis at deltage. Klik på link for tilmelding:

Svendborg 6. juni
Svendborg Handelsgymnasium, 8. september
Aarhus, 4. oktober
Bornholms Efterskole, 23 US copyright. oktober
AOF Bornholm, 23. oktober
Tårnby Gymnasium, 13. november
Aalborg Handelsskole, 13. december
Skanderborg Gymnasium, december

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar