8. marts, 2020

Det er tid til løngennemsigtighed

Tags: , , ,

Del
Det er tid til løngennemsigtighed

Af Kira Marie Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet for SF

Mænd i EU tjener i gennemsnit 16 procent mere end kvinder 윈도우 10 절전 모드 다운로드. Det er et længe kendt problem, der skriger på handling. Og det kommer der efter alt at dømme nu, hvor EU-Kommissionen har bebudet at komme med konkrete tiltag, der kan lukke løngabet mellem kønnene inuyasha final.

Første skridt i den retning fra Kommissær for ligestilling Helena Dalli, der foreslår bindende lovgivning om løntransparens. Helt konkret betyder dette, at virksomheder skal give deres medarbejdere ret til at kende hinandens løn 잠금해제 다운로드.

I SF bakker vi fuldstændig op om kampen op for større løntransparens. Derfor kommer vi i dag med et forslag, hvor vi vil stille krav om, at virksomheder med ned til ti ansatte er forpligtiget til at føre statistik over lønninger, så ansatte kan se, om deres kollegaer i samme stilling får en anden løn ImJin-rok 2 Korea’s Counterattack. I dag omfatter reglerne kun virksomheder på 35 personer.

Det er ikke fordi jeg mener, at der sidder en flok onde chefer i virksomhederne, der bliver enige om, at kvinder skal betales dårligere en mændene 무료 배경 음악 다운로드. Der er desværre mange og komplekse grunde til, at kvinder og mænd får forskellig løn: Stereotype forestillinger og det faktum, at kvindefag er dårligere betalt end mandefag er primære årsager 일본어 mp3 다운로드. Men selv når vi tager hensyn til dette og en masse andre faktorer er forskellen på løn mellem mænd og kvinder stadig 4-7 procent.

Du skal have ret til at vide, om du betales mere eller mindre end dine jævnbyrdige kolleger 상식브런치 다운로드. Og det er der faktisk en hel del gode grunde til. For det første mener jeg, at det burde være en rettighed at have adgang til denne information af den simple grund, at det bare er virkelig svært at forhandle om løn, når du ikke ved, hvad der er at forhandle om 에펙 무료 템플릿 다운로드. Samtidig viser en række undersøgelser, at løntransparens i virksomheder har en række fordele: Det medvirker til at mindske løngabet, giver større jobtilfredshed, øger kvinders arbejdstid og kan faktisk ende ud med at øge produktionen i virksomhederne fds 다운로드. Sidst men ikke mindst er løntransparens for mig en selvfølge fordi giver medarbejdere mulighed for at håndhæve de bestemmelser om ligeløn for lige arbejde vi har haft vedtaget siden 1976 모바일에서 유튜브 동영상 다운로드. Med løntransparens giver vi medarbejdere større mulighed for at melde de arbejdsgivere, der diskriminerer på baggrund af køn. 

Der er derfor mange gode grunde til at have forventninger for fremtidens ligestilling i Europa. Og selv om jeg ved, at vi ikke kommer til at løse alle problemerne i morgen, giver det mig en ekstra kampgejst, at vi i SF kæmper side om side i folketinget og i Europa-Parlamentet for et mere ligestillet Danmark og Europa.

Foto: Udvalgt af Kira Marie Peter-Hansen.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar