28. november, 2019

DSU: Europa skal være mere demokratisk og solidarisk

Tags:

Del
DSU: Europa skal være mere demokratisk og solidarisk

Af Kasper Enevoldesen og Sofie Amalie Stage, DSU’s Internationale Udvalg

I DSU mener vi grundlæggende, at EU-samarbejdet er en styrke for Danmark. EU-samarbejdet har skabt danske arbejdspladser, øget velstanden i både Danmark og Europa, og den fri bevægelighed har gjort det muligt for danskerne at besøge og opleve vores europæiske naboer uden grænsebomme og indhegning.

I nyere globale tider anerkender vi også, at EU er en
nødvendig institution til at løse udfordringer med grænseoverskridende problematikker,
som Danmark ikke kan klare alene. Samtidig er det vigtigt at nævne, at
EU-samarbejdet har sine store udfordringer, og at det er DSU’s opgave at sikre
et mere demokratisk og solidarisk Europa.

Hvordan skal Danmark bruge EU?

Det fælles europæiske samarbejde er – som førnævnt – et
vigtig middel til at løse problematikker på tværs af landegrænser. Det ses
særligt i regi af grænseoverskridende problemer, som terror, flygtningekriser,
klima og miljø samt økonomisk kriminalitet og skattely. Danmark er et rigt og
velstillet, men et lille land, og i en globaliseret verden har vi brug for
EU-samarbejdet mere end nogensinde. Vi har brug for EU’s kapacitet og støtte,
og det gensidige samarbejde skal sikre, at Danmark ikke bliver klemt mellem
stormagternes magtspil.

Ydermere skal Danmark aktivt bruge den europæiske scene til at promovere sig selv.

“Vi er det grønneste samfund i verden, og det internationale samfund kigger til os, når de har brug for grønne og klimavenlige løsninger.”

Efter regeringsskiftet er Danmark igen i den grønne førertrøje. Det skal vi drage fordel af, og det bliver en af Danmarks allervigtigste opgaver i nyere tid at levere på. Det forpligter også Danmark til at tage lederskab på området og til at gå forrest i EU-samarbejdet og i verden.

“Danmark skal igen være en grøn stormagt.”

DSU anser først og fremmest EU som en handelsunion, og EU skal ikke bestemme over noget, som ikke er nødvendigt for EU at bestemme over. DSU mener ikke, at EU skal have indflydelse på, hvordan vores velfærdsstat skal fungere, eller hvordan vores arbejdsmarked skal indrettes. Men Danmark skal bruge EU-fællesskabet i form af gensidigt samarbejde, hvor det er givende og nyttigt til at løse problemer på tværs af landegrænser.

Hvilke udfordringer har EU?

Brexit er symbolet på de store udfordringer, som EU har
stået overfor de seneste år. Overalt i Europa ser vi højrepartier udtrykke
modvilje og skepsis mod EU-samarbejdet. Afstanden mellem befolkningerne og
EU-institutionerne er blevet større, og borgerne har fået sværere ved at
gennemskue, hvorfor EU egentlig er til. Mange går også med en fornemmelse af,
at EU bestemmer for meget i nationale anliggender, og man er blevet usikker på,
om EU har vokset sig for stor. 

Den aktuelle modstand mod EU skal DSU aktivt kæmpe imod, og vi skal sikre, at Danmark forbliver en del af det europæiske fællesskab og samarbejde. Dog er det vigtigt at nævne, at DSU ikke kun er tilhængere af EU.

“Vi beskuer EU med kritiske øjne, og vi vil gerne udvikle EU i en mere demokratisk og solidarisk retning. Vi vil ikke have et større – men et bedre EU!”

DSU arbejder for et bedre EU – ikke et større

For DSU er det vigtigt, at arbejdernes rettigheder fastholdes og forbliver rettigheder, som vi har formet i Danmark. DSU ser med skepsis på EU-domstolen, når den alt for ofte sætter arbejdskraftens frie bevægelighed over danske arbejdstageres strejkeret, overenskomst og fair forhold på arbejdsmarkedet. DSU arbejder altid for, at arbejdernes rettigheder står over den fri bevægelighed. Vi skal altid stå vagt om den danske model!

DSU arbejder også for, at EU kommer på banen, hvad angår banditter i habitter, skattely og bedrageri.

“Konkret vil DSU arbejde for, at EU indfører en finansskat, at EU sætter en fælles bundgrænse for selskabsskatten samt at EU i fællesskab tager kampen op imod skattely.”

Netop kampen mod skattely, bedrageri og svindel er en kamp Danmark ikke kan tage alene, men som vi skal opfordre EU til at gå ind i. Vi er imod at lande aktivt udformer politikker, som gør det favorabelt for spekulanter at sætte deres penge i skattely. Det er uretfærdig, usolidarisk og hører ingen steder hjemme. Det kæmper DSU imod.

Vi mener, at EU er stor nok, som EU er. DSU vil ikke have et større EU, men derimod et bedre, mere demokratisk og gennemsigtigt EU, hvor vi samarbejder på tværs af landegrænser, og hvor EU først fremmest skal fungere som en handelsunion, som ikke bestemmer indretningen af vores arbejdsmarked og velfærdssamfund.

Kasper Enevoldsen er medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i Aarhus, og Sofie Amalie Stage er medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i Odense. Begge er medlemmer af DSU’s Internationale Udvalg.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar