7. august, 2019

Efter valget, opbakning til EU stiger

Tags:

Del
Efter valget, opbakning til EU stiger

Vi er på den anden side af EP-valget. Et EP-valg, der med rette kan betegnes ”jordskredsvalg” i en dansk kontekst. EU-skeptiske partier oplevede markant tilbagegang: DF gik fra fire til ét mandat og Folkebevægelsen mistede deres photoshop 7 다운로드. Enhedslisten er for første gang repræsenteret i Europa-Parlamentet, men med en opblødt EU-retorik ift. deres tidligere krav om dansk afstemning af EU-medlemsskab, der nu er udskudt i det uvisse 루키즈 졸업 다운로드.

Tilslutningen til EU-samarbejdet synes at have fået oprejsning, og det er ikke kun i Danmark, at det billede tegner sig. Dugfriske tal fra Eurobarometer viser at tilliden til EU og optimismen om EU’s fremtid generelt er steget og aktuelt har højeste niveau siden 2014 gradle.

Når det gælder tilliden til EU, så er denne gennemsnitligt forsat højere end til de nationale regeringer eller parlamenter.

Her indtager Danmark med 68% en andenplads, kun overgået af Litauen med 72%, som det land der har størst tillid til EU Download Black Panther.

Også når der spørges ind til optimismen omkring EU’s fremtid, ligger Danmark højt placeret 매드포갈릭 다운로드. Med en total på 79% (+9 procentpoint siden efteråret 2018), er Danmark det næstmest optimistiske land i EU28.

Værd at bemærke er, at Storbritannien (UK) ligger i bunden af statistikkerne, både ift You ed far away. optimismen og tilliden til EU. Når/hvis UK trækkes ud af ligningen i EU27, påvirkes gennemsnittet således positivt.

De positive tendenser tegner sig ligeledes, når europæerne spørges ind til troen på, at deres stemme tæller i EU Free Empi Three download. Her har også været en generel stigning gennem årene, hvor gennemsnittet nu er 56% – 11 procentpoint højere end foråret 2018.

Danmark ligger igen næsthøjest med med 81%, kun overgået af Sverige med 86% Galactic Hero Legend4. Danmark placerer sig således generelt højt i de europæiske statistiskker.

Og hvad er det så, at EU-borgerne mener er vigtigt at prioritere politisk Goodnote Gullible Download? EP-valget blev i Danmark betegnet ”klimavalget” – en tendens som genfindes i europæernes vurdering af EU’s vigtigste problemstillinger. Her har “klimaforandringer” sprunget graferne og indtager nu en andenplads blandt prioriteterne 검도 동영상 다운로드.

“Klimaforandringer” er kun overgået af “indvandring”, der trods jævn nedgang fortsat ligger i top. Hertil bemærkes, at lægges “klimaforandringer” og “miljø” sammen, udgør de 35% og dermed højest prioritet, samt at disse to emner er alene om generelt at havde været stigende siden 2014.

Med nye folk i EU-organerne, bliver det spændende at se, hvordan det nye Europa-Parlament og Europa-Kommission vil forvalte den optimisme og tillid, som tegner sig i statistikkerne. Udvalgsposterne i Europa-Parlamentet er fordelt og de 13 danske parlamentarikere er om nogle få uger klar til at trække i arbejdstøjet igen, når Parlamentet åbner op efter ferien. I mellemtiden kan du kigge mere på Eurobarometers spændene statistikker her: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253 eller læse Europa-Kommissionens sammenfatning: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4969_en.htm?locale=en

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar