4. maj, 2020

Slå en grøn streg over gammel gæld

Slå en grøn streg over gammel gæld

Af Jan Kristoffersen Spørgsmålet dukker op hver eneste gang verden og EU er i krise, selvom det splitter meget mere end det samler eocs 다운로드. Fælles hæftelse for ny gæld. Euro-obligationer, grønne obligationer, corona-obligationer. Alt sammen forskellige ord for, at alle hæfter for gælden.  Jeg forstår godt ønskerne og argumenterne for og imod en euro-obligation.

20. oktober, 2018

Pengene fosser ud af statskassen

Pengene fosser ud af statskassen

Sven. Britta. Merril Lynch. Danske Bank. Imens syge mennesker tvinges til arbejdsprøvning nummer ni for at hjælpe vedkommende i arbejde, er der åbenbart ingen kontrol med statskassen når det gælder refusion af udbytteskat eller kontrol med politiske hattedameprojekter og udbetalinger fra satspuljen.  Vi vænner os åbenbart til, at det er sådan det er, og DET.