9. november, 2018

EU – for fred, beskæftigelse og tryghed

Tags: , ,

Del
EU – for fred, beskæftigelse og tryghed

Søndag d. 11. november 2018 er det 100 år siden at kanonerne tav stille, og Første Verdenskrigs masseslagtning af mennesker i stivnede fronter sluttede 라이노 강좌 다운로드. Men gamle mænds hævntørst og nationalistiske indstilling resulterede i en fredsaftale, der førte Europa og Verden ind i en ny og endnu mere ødelæggende krig 다나와 티비 다운로드.

Heldigvis lærte vi i Europa af vores fejltagelse, og siden 1952 har der været et samarbejde, der blandt andet har haft til formål at gøre en ny storkrig umulig 힐러 2회 다운로드. EU er skabt i troen på, at demokratier nødigt går i krig med hinanden, og at båndene mellem nationerne skal styrkes gennem bl.a. øget samhandel.

I dag trues dette bånd indefra 콜오브듀티 2 다운로드. Vi er nødt til klart og modigt at se de politiske problemer i øjnene, der er opstået i flere af medlemslandene. Der er dels den opståede nye form for nationalisme, der specielt er synlig i landene der kom med i EU i 2004, men vi ser den også i EU’s kernelande Two peopleed. Den udvikling synes jeg er stærkt bekymrende. Den alvorligste udfordring er dog EU’s økonomiske politik, der binder nationernes finanspolitik. Nedskæringer i de offentlige budgetter er dagens ret, og derfor ser vi 17 millioner arbejdsløse EU – flest i de fattigste lande 스마트 폰 문자 다운로드. Herhjemme har vi en ungdomsarbejdsløshed på næsten 8 procent, i Sydeuropa er den langt større, og kan vi ikke få lov til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden og anden arbejdsløshed, så lægger vi kimen til nye problemer for det europæiske fællesskab og for Danmark Legend of Zelda. Den ungdomsarbejdsløshed vi havde i Danmark i 70’erne og noget af 80’erne på op mod 40 procent, har kostet både mange ødelagte liv og mange penge Faberitt.

Et europæisk arbejdsmarked der skaber jobs til de mange millioner mennesker, der hvert år uddanner sig er helt afgørende for fællesskabets mulighed for at overvinde den krise, vi ser i disse år Download bakuman movies. En krise der med danske øjne også består i at vores dagpengeregler for eksempel udfordres. I antal er det et lille antal personer og dermed et lille beløb, vi snakker om, men de gældende regler gør det muligt i fremtiden for langt flere at udnytte vores system 제브라 디자이너 다운로드. Det skal vi naturligvis have ordnet, også selvom Europakommissionen indtil videre har lyttet mest til blå regeringer og store virksomheder.

Bank- og finansskandalerne der ruller ind over os er bevis på, at man alt for længe har tjent de forkerte herrer. Unionen skal i langt højere grad være parat til at sikre almindelige menneskers fremtid, og EU skal være med at få styr på bank- og finanssektoren. EU må erkende, at det ikke bare er en sektor som detailhandlen eller fiskeriet, men en sektor af afgørende betydning for hele samfundet, og derfor skal der ikke gambles med den. Ikke mere økonomi som de riges legeplads, hvor børserne er spillekasinoer og valuta næsten udelukkende handles spekulativt. Vi skal have flere investeringer i rigtige job, i rigtig produktion, for rigtige mennesker. Det skaber værdi for os alle.

Det er sådan et EU, vi alle kan stå last og brast om, og som jeg vil arbejde for.

Jakob Thiemann (f.1972) bor i København, uddannet historiker og i dag gymnasielærer, har tidligere arbejdet i fagbevægelsen. Opstillet for Socialdemokratiet som kandidat til EP-valget.

Jakob Thiemann

Som barn af en politisk aktiv og interesseret familie, har jeg altid være dybt optaget af samfundsforhold. Især vilkårene for de, der har det sværest. Efter jeg blev aktiv i DSU og sidenhen Socialdemokratiet for ca 20 år siden, har jeg været aktiv i det internationale arbejde, og har været med til at formulere partiets internationale strategi. I lidt over 4 år arbejdede jeg for en international fagbevægelse, og rejste Europa og verden rundt, hvor jeg mødte folk i lavtlønsjob. Det var ikke rart at se, hvad der sker når regeringer lader multinationale selskaber skabe deres egne rammer. EU har de muskler der skal til, for at få internationale virksomheder til at skabe ordentlige forhold for deres ansatte og betale den skyldige skat. Jeg er 46 år, ansat som lektor ved Akademisk Studenterkursus på Nørrebro i København, og bor i København Nord-Vest. Er kredsformand for 5. kreds Nørrebro, og elsker at lave mad.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar