25. marts, 2017

EU – hvad nu?

Tags: , ,

Del
EU – hvad nu?

25 marts er der 60 års jubilæum for dannelse af EF, nu EU. 60 års jubilæet bliver nok ikke så festligt, som det kunne være. Tilslutningen til EU er i aftagen. UK er på vej ud af EU. Og mens halvdelen af EU-borgerne havde tiltro til EU for tiår siden, er denne andel nu faldet til ⅓.

EU-kommissionen udsendte i den anledning 1. marts en ”Hvidbog om Europas Fremtid”. Heri blev der skitseret fem forskellige veje, som EU kunne følge i fremtiden: 1) som nu, 2) tilbage til det indre marked, 3) EU i flere hastigheder, så de mest integrationsstemte – i forskellige kombinationer – kunne videreføre integrationen, 4) indsnævring til transnationale opgaver med større effektivitet og 5) fælles og hurtigere integration.

Personligt synes jeg, at det er et noget underligt oplæg. Hovedfokus burde have været på, hvad der er årsag til den stigende EU-skepsis, og hvordan denne så modvirkes. Realiteten er jo, at der er alt for mange, der i dag ikke kan se en positiv fremtid for sig med den nuværende kurs i EU. Alt for høj ledighed, især ungdomsledighed, samt voksende ulighed uden seriøse initiativer til at modvirke denne udvikling er væsentlige elementer bag den stigende skepsis. Tilstrømning af udefra kommende i en situation, hvor disse faktorer er gældende i flere EU-lande, og hvor der – også delvist som følge heraf – sker en fremvækst af dårlige job, er en sprængfarlig cocktail. Brexit var næppe sket uden disse faktorers tilstedeværelse.

Derfor burde ”Hvidbog om Europas fremtid” have taget et opgør med de interne årsager hertil: især EUs økonomiske politik, der i alt for ringe grad prioriterer beskæftigelse og lighed til fordel for multinationale selskabers interesser, som EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker bl.a. var eksponent for, da han var stats- og udenrigsminister i Luxembourg. På denne baggrund er den stigende skepsis ikke mærkelig.

Som tilhænger af EU er det sørgeligt at betragte, hvad der sker og ikke sker.

Christen_Sørensen Christen Sørensen, fhv. overvismand og professor i økonomi.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar