25. januar, 2019

EU kan slå to fluer med ét smæk

Tags: , , ,

Del
EU kan slå to fluer med ét smæk

Om fire måneder går danskerne til stemmeurnerne ved Europa-Parlamentsvalget. Bagtæppet er en europæisk udvikling, som både giver håb og panderynker.

Opbakningen til EU stiger nemlig på den ene side stødt over hele Europa. Her i Danmark bakker mindst 2 ud af 3 danskere op om Danmarks EU-medlemskab ifølge nye målinger. Ligesom kun én af 50 tillidsfolk hos os i Dansk Metal mener, at EU’s indre marked er negativt for deres arbejdsplads. Men desværre ser vi også udfordringer over hele Europa.

Tag bare den stigende EU-skepsis i Italien, de gule veste i Frankrig samt det, man kunne kalde ”blå kedeldragter” i Storbritannien, hvor de gamle industriområder stemte massivt for Brexit i 2016. EU kan gøre mere for at sikre bred opbakning blandt disse grupper. Ovenikøbet ser vi, at både Kina og USA i disse år gør alt hvad de kan for at trække industri og arbejdspladser til sig.

Kina og USA fører en aktiv industripolitik
Kigger vi mod øst, tager Kinas ”Made in China”-plan nemlig sigte på at hive strategisk vigtig produktion hjem fra andre lande. Her har man sat sig som mål at hente arbejdspladser hjem og få en global styrkeposition inden for en række strategisk udvalgte sektorer. Ligesom Kina øger deres budgetter massivt til forskning, som kan gavne deres arbejdspladser i industrien. Kigger vi mod vest, tegner der sig samme billede. I USA ser de også værdien i at have produktion på amerikanske hænder. Kongressen foreslog ovenikøbet en såkaldt ”Bring Home Jobs”-Act i 2017.

Selvom konjunkturerne er gode i Europa, skal vi altså passe på. Handler vi ikke i tide, kan vi miste arbejdspladser og europæiske styrkepositioner. Og dermed også opbakning til hele EU-projektet, som hviler på, at Europa oplever fremgang, som kommer alle til gavn.

Europa bør gå forrest
I Dansk Metal har vi derfor netop fremlagt et spritnyt katalog med 10 forslag til det nye Europa-Parlament. Her opfordrer vi til, at gode kræfter i EU efter EP-valget i 2019 går forrest med en ambitiøs strategi for at sikre arbejdspladser i Danmark og Europa. Det vil ikke mindst gavne EU-opbakningen i skeptiske industriområder over hele Europa. En særligt oplagt mulighed er, at EU gør det muligt at give virksomheder incitamenter via skatten til at flytte arbejdspladser hjem til Europa igen. Det kunne være i form af et fradrag til virksomheder, der rykker produktion hjem til EU fra fx Asien

I dag blokerer EU’s regler for konkurrence og statsstøtte desværre for, at man kan lave sådan en øvelse. Det vil derfor være helt oplagt at justere lidt på disse regler efter EP-valget, så man kan give incitament til at flytte produktion hjem igen. Det handler naturligvis ikke om, at EU skal bestemme mere over skattepolitikken i de enkelte lande. Faktisk drejer det sig omvendt om at give medlemsstaterne mere autonomi til at indføre et sådant fradrag, som ikke kan indføres i dag, inden for nogle gode rammer.

Hvis EU efter valget kan gå forrest med en ambitiøs industristrategi, kan EU på denne måde slå to fluer med ét smæk. Dels kan det styrke europæiske virksomheder og arbejdspladser. Dels kan det vise industriens ansatte, at EU også tager deres bekymringer og deres arbejdsplads seriøst – og dermed styrke opbakningen til EU.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar