7. oktober, 2020

EU klar til sanktioner mod Hviderusland efter heftig debat på topmøde

Tags:

Del
EU klar til sanktioner mod Hviderusland efter heftig debat på topmøde

I weekenden var EU’s 27 stats- og regeringsledere samlet i Bruxelles til møde i Det Europæiske Råd for første gang siden de heftige og langstrakte budgetforhandlinger i juli Download Big Hero. Det Europæiske Råds formand, Charles Michel, havde forberedt en omfangsrig dagsorden for mødet, som du kan læse mere om her: http://europa-debat.dk/topmoede-eus-rolle-i-verden-paa-dagsordenen/ nba2k19 다운로드.

Stats- og regeringscheferne skulle blandt andet vende coronagenopretning, Brexitforhandlingerne, industripolitik, digitalisering, det indre marked og EU’s forhold til resten af verden erwin 7 3 평가판 다운로드. Især det sidste emne har været en varm politisk kartoffel gennem flere måneder – særligt efter miniputstaten Cypern i september blokerede for fælleseuropæiske sanktioner mod Hviderusland youtube mp3 on the iPad.

Fælles front mod Lukasjenko

Cyperns benspænd for sanktioner mod Lukasjenkos Hviderusland var en af de væsentligste nødder, der skulle knækkes på topmødet i Det Europæiske Råd ps4 title.

For at stemme for sanktioner mod Hviderusland havde Cypern nemlig betinget, at EU udviste en større grad af solidaritet i den langvarige konflikt mellem Cypern og Tyrkiet, hvor også Grækenland spiller en væsentlig rolle. Noget Det Europæiske Råd efter alt at dømme valgte at tage til efterretning. På mødet blev stats- og regeringscheferne nemlig enige om at fordømme Tyrkiets krænkelser af Cyperns ”suveræne rettigheder”:

EU vil i tilfælde af nye ensidige handlinger eller provokationer [fra Tyrkiet] i strid med folkeretten bruge alle de instrumenter og de muligheder, som det råder over,” står der således i slutdokumentet fra topmødet.

Med truslen om sanktioner mod Tyrkiet var vejen således banet for, at også Cypern kunne acceptere sanktioner mod Hviderusland og præsident Aleksandr Lukasjenkos inderkreds.

Klar til sanktioner

På den baggrund lykkedes det således Europas stats- og regeringschefer at nå til enighed om fordømmelse af udviklingen i Hviderusland med følgende tekst:

”Det Europæiske Råd fordømmer de hviderussiske myndigheders uacceptable vold mod fredelige demonstranter samt intimideringen og de vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser efter præsidentvalget, hvis resultat det ikke anerkender.

Det Europæiske Råd støtter fuldt ud det hviderussiske folks demokratiske ret til at vælge sin præsident ved et nyt frit og retfærdigt valg uden indblanding udefra.

Det Europæiske Råd opfordrer de hviderussiske myndigheder til at sætte en stopper for volden og undertrykkelsen, løslade alle tilbageholdte personer og politiske fanger, respektere mediefriheden og civilsamfundet og indlede en inklusiv national dialog.

Det [Europæiske Råd red.] er enigt om, at der bør indføres restriktive foranstaltninger, og opfordrer Rådet til straks at vedtage afgørelsen.

Det Europæiske Råd opfordrer også Europa-Kommissionen til at udarbejde en omfattende plan for økonomisk støtte til et demokratisk Hviderusland.”

Den nærmere udformning af sanktionerne Hviderusland og præsident Lukasjenko skal nu behandles af EU’s ministerråd, når Unionens udenrigsministre mødes næste gang.

Mads Hvidbjerg

Student i AOF's EU-oplysning. Studerer desuden jura på Københavns Universitet og er politisk aktiv i min fritid.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar