3. maj, 2019

EU og Ring 5

Tags: , , ,

Del

I Facebookgruppen ”Nej til Ring 5 Syd” har der været en debat af EU’s rolle i planlægningen af Ring 5. Det er meget relevant at tale om EU i forbindelse med Ring 5, da placering af veje og jernbaner er med som en del af planlægningen i EU 나를 찾아줘 자막 다운로드. Det følger naturligt af, at EU er et handelssamarbejde og derfor beskæftiger sig med at varerne kan komme frem. Men det er vigtigt at være opmærksom på at det er den danske regering, der bestemmer, hvor vejene skal ligge ripple effect album. Det er ikke EU.

Fra EU’s side er der næsten heller ingen indflydelse på regeringens transportpolitik. Når jeg skriver næsten, så er det fordi EU’s støjdirektiv regulerer, hvor meget støj borgerne må leve med på forskellige tider af døgnet 쿠벨의 수가병 다운로드. EU har også infrastrukturfonde, der understøtter både vej- og jernbanebyggeri. Men fra dansk side har vi ikke været gode til at benytte os af disse fonde Bios.

Men hvad kan vi så gøre hvis vi bliver valgt til Europa-Parlamentet?
For det første kan vi få CO2 udledningen fra transport med ind i EU’s CO2 kvotesystem Even if i call a thousand times, I it. Det har tidligere været foreslået, men forslaget faldt fordi Europa-Parlamentet stemte det ned.

WHO har foreslået at støjgrænserne sænkes, fordi støj har mange skadelige virkninger opening revision Bible ppt. Og her synes jeg at EU skal med ind i kampen. Det kan fx være ved at forhindre motorvejsbyggerier, der øger støjniveauet. Det kan også være ved at nedsætte de støjgrænser, der i dag opereres med i direktivet feed and grow 다운로드.

Og for det 3. kunne EU sætte mål for hvor mange, der skal tage den kollektive transport. For i dag falder antallet af passagerer procentvis i kollektiv transport og det er ikke gavnligt for klimaet song mp3 of the wind. Men det sidste kræver at regeringen udbygger den kollektive transport og at prisen for at benytte bus, tog eller letbane sænkes.

Inger Staahl Jensen
Kandidat for SF til Europa-Parlamentet
www.staahl.dk
www.facebook.com/StemIngeriEuropaParlamentet

Inger Staahl Jensen

Kandidat for SF til Europa-Parlamentsvalget. Når jeg har arbejde underviser jeg i samfundsfag, historie og filosofi på STX, HTX og EUX. Jeg er 55 år og kæmper for klimavenlig transport, flere midler til landdistrikterne, fair arbejdsvilkår for alle og at EU skal være en humanitær supermagt. Mine 3 børn synes nogen gange jeg er lidt hippieagtig. Det sker især når jeg taler om at jeg var med i fredsbevægelsen i 80'erne - og når jeg siger at jeg synes vi skal bruge meget mere tid på togrejser fremfor på flyrejser.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar