12. marts, 2019

Far på forældreorlov

Tags: , ,

Del

For nylig var det 8. marts og kvindernes internationale kampdag. En vigtig markering af en vigtig kamp, som jeg ser mig som en del af. En del af kampen for ligestilling handler om at sikre lige barsel – og derigennem lige løn og lige forælderskab 어디에도 mp3 다운로드.

Det er glædeligt, at Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om en aftale, der skal forbedre mulighederne for forældreorlov i EU og øremærke to måneders forældreorlov til hver forælder, med en kompensation på niveau med sygedagpenge 시스코 애니커넥트 다운로드.

Selvom mange i Danmark allerede har ret til længere orlov med fuld løn gennem deres overenskomst, er ikke alle så heldige, og mange andre steder i EU står det grelt til med at give nye familier bedre forhold questionnaire. Derfor støtter SF, at der gennem EU bliver sikret bedre minimumsrettigheder for forældreorlov. Her er både øremærkningen af to måneder til hver forælder og sikringen af indkomst under orlov klare fremskridt 슈퍼배드 다운로드.

Desværre har vi i Danmark fortsat en stor skævhed i, hvordan orloven fordeles. Jeg er for nylig selv vendt tilbage fra forældreorlov (derfor har der ikke været nyt på bloggen endnu i år) og har for begge mine børn haft mere orlov end de fem uger, danske fædre tager i snit, mens mødre tegner sig for flere end 45 uger youtube-이 프로그램으로 유튜브 영상. Det bunder både i uligeløn og gamle kønsroller.

Mænd tjener fortsat i gennemsnit en god portion mere end kvinder, og det spiller naturligvis en rolle, når en familie skal overveje, hvordan orloven skal fordeles 내선규정 다운로드. Samtidig er der endnu en kultur på det danske arbejdsmarked, hvor det er mindre acceptabelt for mænd at tage mere orlov, end der som minimum er tildelt 개인주의자 선언 다운로드. Vi er derfor nødt til ændre normerne, så flere fædre tager barselsorlov.

Regler skubber til holdninger og kan være med til både at give flere fædre mere nærvær med deres barn – for det er min oplevelse, at det er helt uvurderligt, for far, barn og den samlede familie 이클립스 압축파일 다운로드. Og så vil det hjælpe med at udjævne forskellen i løn mellem mænd og kvinder.

Det er ærgerligt, at hverken regeringen, Socialdemokratiet eller Enhedslisten vil støtte den aftale, der forhåbentlig bliver endeligt vedtaget i EU senere i år 유쿠 고화질 다운로드. Der findes allerede EU-regler for forældreorlov. Det er dem, der nu bliver forbedret.

Hos SF vil vi ikke lade borgere i lande med ringere lønmodtagerrettigheder i stikken og vi vil arbejde for at fremme ligestilling og ligeløn – uanset om reglerne kommer fra Christiansborg eller Bruxelles 오캠 프로그램 다운로드.

Indlægget er skrevet af Peter Westermann (f. 1985-), EU-kandidat for SF. Peter er regionsrådsmedlem i hovedstaden, tidl. MF og næstformand for SF. Foto: SF

Peter Westermann

Født i 1985. Medlem af Regionsrådet i Hovedstaden. Tidl. medlem af Folketinget og næstformand for SF. Arbejder som højskolelærer. I europaparlamentet vil jeg arbejde for 3 mærkesager: 1. Stop spekulanterne, beskat giganterne 2. Kloden kalder – klimaet kræver hurtig handling 3. Forebyg flygtningekriser Læs mere på www.peterwestermann.dk

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar