19. september, 2018

Finanskrisen 10 år senere – er vi blevet klogere?

Tags: , ,

Del
Finanskrisen 10 år senere – er vi blevet klogere?

I disse dage er det 10 år siden finanskrisen brød ud og rev verdensøkonomien fra hinanden, med millioner af skadede skæbner til følge. Adam Tooze, britisk professor i økonomisk historie, har skrevet en vigtig bog, Crashed, om netop det.

Af Peter Westermann, EP-kandidat for SF

Finanskrisen startede i USA, men det er småt med forandringerne i finanssektoren dér, selv efter så voldsom en krise it as organic off. Finanssektoren er stadig dysfunktionel. Min partifælle, folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen og jeg skriver i vores nye bog, Oprør for fremtiden, at 85 % af finanskapitalen i USA ikke forlader det finansielle system. Argumentet har ellers været, at finanssektoren bør beskyttes, da den er en forudsætning for at få kapital ud til produktive virksomheder. Amerikanske selskaber på tværs af samtlige sektorer tjener i dag fem gange så meget som i 1980 på trods af, at reallønnen er stagneret og for visse grupper udhulet 옆자리 괴물군 영화 다운로드. Arbejderne og lønmodtagerne bliver dermed i højere og højere grad udbyttet.

Adam Toozes bog er ekstra spændende fra et europæisk perspektiv, for han zoomer særligt ind på den katastrofale EU-håndtering af krisen. Hvor har han ret i, at det europæiske perspektiv på krisen har været underbelyst. Og hvor er dette citat tankevækkende: ”En tiårs jubilæumsbog om finanskrisen i 1929 ville have været skrevet i 1939, og der er vi trods alt ikke endnu.” Nej, men vi er på vej derhen, med højrenationale kræfter på fremmarch over det meste af Europa 슬라이드 다운로드. Da finanskrisen ramte, var jeg og en håndfuld andre unge progressive idealister ved at stifte Tænketanken Cevea. Jeg kan huske vores tro på, at nu måtte folk indse hvor forkert en politik, liberalisterne havde ført, fordi den havde givet os finanskrisen. Pendulet MÅTTE svinge til venstre nu. Det gjorde det kortvarigt mange steder i Vesten (USA, Frankrig, DK, Sverige, Island m.fl.), men det varede ikke ved Mislot Song Collection.

Og, desværre for os europæere, valgte EU den helt forkerte krisepolitik, som Tooze også nævner i interviewet: ”Sparepolitikken drev millioner af borgere ud i en 1930-agtig depression. Det var en af de værste selvforskyldte økonomiske katastrofer i historien”. At lillebitte Grækenland med en økonomi, som svarer til 1,5 procent af EU’s BNP skulle være katastrofens omdrejningspunkt gør ifølge Tooze Europa til en bitter karikatur 데저트 스트라이크 3 다운로드. “Det er et show, som bør inspirere til harme. Millioner har lidt uden grund. Og midt i al vores indignation skal vi give denne pointe sin fulde vægt. De afgørende ord er: ’uden grund’.”

Jeg repræsenterede SF, sammen med Tonni Hansen, der dengang var EP-kandidat, på et weekendseminar i et europæisk venstrefløjsforum i januar 2014, hvor jeg fik lejlighed til at diskutere netop dette med Alexis Tsipras fra græske Syriza, der var en af seminarets ca Metal slug download. 30 deltagere og et år efter blev Grækenlands premierminister. Jeg vidste jo godt, at det stod slemt til – og at troikaen var hård ved grækerne! – men Tsipras’ indignerede eksempler på urimelighederne – som han og flere andre også anfægtede som helt unødvendige – gjorde indtryk. Også selvom han selvfølgelig ikke var en neutral kilde. Resten er historie – eller tragedie, nu vi er ved det græske. Og desværre ikke kun i Grækenland Silent Prayer. Overalt i Europa gøres maskerne i vores sociale sikkerhedsnet større og større: Danmark har nu EU’s højeste pensionsalder. Der er skåret kraftigt i dagpengeperioden. Med argumentet om polstring af fremtidens velfærd, men det, der sker, er at højrefløjen hælder det skabte “råderum” ned i skattesænkninger i stedet 브라운 아이드 걸스 다운로드.

Det står dog trods alt ikke så slemt til hos os som i Sydeuropa, hvor vi har set ungdomsarbejdsløshed på omkring 50% i flere lande. Jeg mødte selv i ’13 til en konference i Madrid med vores europæiske grønne parti, unge arbejdsløse og bevægelsen Los Indignados. Heldigvis kanaliserede de fleste unge frustrationerne over i en kritik fra venstre, som Tooze også er inde på. Men det yderste højre fik også momentum I.M. Sam download. Det er farligt. Massivt jobtab og voldsomt øget ulighed øger de sociale spændinger. Indtil nu kan de to onder i høj grad tilskrives finanskrisen, men de vil forstærkes af automatisering og kan føre til højreekstremisme og politisk vold. Hvis vi ikke gør noget radikalt anderledes.

Lisbeth og jeg foreslår flere tiltag i Oprør for fremtiden, men her er to af de mest relevante i denne sammenhæng:

  • Der skal oprettes en finansskat på finansielle transaktioner players who can’t level up. Vi skal gå sammen med de andre europæiske lande, der ønsker en såkaldt FTT. Den vil jeg kæmpe for som en løve – i første omgang for at det bliver et af de centrale omdrejningspunkter i EP-valgkampen.
  • Der skal indføres en lov om finansiel virksomhed, der sikrer en adskillelse mellem realkredit og resten af den finansielle sektor, hvilket skal indarbejdes i en dansk version af Glass-Steagall-modellen, der kan lade sig inspirere af den britiske lov om ring-fencing.

Det ved jeg, at Lisbeth vil arbejde for på Christiansborg. Presset skal komme fra folkevalgte på alle niveauer – og folkelige bevægelser udenom parlamenterne. Du kan roligt regne med, at jeg vil presse på i Europa-Parlamentet. Hvis kasinokapitalismen giver os endnu en finanskrise, vil det ikke være til at bære. Heller ikke økonomisk.

Peter Westermann (f. 1985-) er regionsrådsmedlem i hovedstaden, tidl. MF og næstformand for SF. Peter stiller op til EP-valget for SF. Foto: SF.

Peter Westermann

Født i 1985. Medlem af Regionsrådet i Hovedstaden. Tidl. medlem af Folketinget og næstformand for SF. Arbejder som højskolelærer. I europaparlamentet vil jeg arbejde for 3 mærkesager: 1. Stop spekulanterne, beskat giganterne 2. Kloden kalder – klimaet kræver hurtig handling 3. Forebyg flygtningekriser Læs mere på www.peterwestermann.dk

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar