3. januar, 2020

Handelsaftaler og målsætninger om Verdensmål og rettigheder for lønmodtagerne går hånd i hånd

Tags: , ,

Del
Handelsaftaler og målsætninger om Verdensmål og rettigheder for lønmodtagerne går hånd i hånd

Af Troels Ravn, MF(S) og medlem af Folketingets Europa-udvalg

På det seneste har jeg haft den fornøjelse at besøge et par gymnasier og fortælle om Bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Det er 2. G’erne, der har haft opgaveuger, og det er tydeligt, at dagsordenen omhandlende Klima & Miljø og Bæredygtighed har elevernes store interesse Java ftp file download. Sådan har jeg det også. Et af afsnittene i min fortælling til gymnasieeleverne tager udgangspunkt i en rejse, hvor jeg for nyligt sammen med Folketingets Europa-udvalg besøgte Brasilien for at gøre status i forhold til den såkaldte EU-Mercosur-aftale. Formålet med rejsen var at få indblik i aftalens betydning for Brasilien, Europa og Danmark, således at vi folketingspolitikere kan blive klædt godt på til de kommende drøftelser af aftalen Love Revolution Wallpaper.

Mercosur-aftalen er en meget omfattende handelsaftale mellem Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay – Mercosur-landene, og EU’s medlemslande. Aftalen har været undervejs gennem mere end 20 år, og den er fantastisk spændende og nyskabende, fordi den forpligter aftaleparterne til både at nedbryde handelsbarrierer og samtidig respektere aftaler om bæredygtighed, klima og miljø samt lønmodtagerforhold 타입문넷 다운로드.

”Anstændige jobs og økonomisk vækst” er det ottende ud af de sytten verdensmål, som er vedtaget af FN’s medlemslande. Det betyder, at vi globalt skal fremme bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse, samt anstændige jobs og arbejdsforhold til alle. Jeg mener, det er et kæmpe fremskridt, at vi nu ikke blot bruger verdensmålene, når vi holder skåltaler, men konkret indarbejder dem som mål og forpligtelser i store internationale aftaler, som Mercosur-aftalen er et eksempel på tts voice download.

EU-Mercosur-aftalen involverer altså mere end 800 millioner mennesker i Sydamerika og Europa. Det er en strategisk aftale med kæmpe perspektiver for virksomheder og erhvervsliv, men også i høj grad for de mennesker, der bor i landene. Parterne kommer til at spare 30 milliarder kroner årligt i told, der åbnes op for handel med landbrugsvarer som oksekød, kyllingekød og grisekød, der laves aftaler inden for sundhedsområdet og opbygning af landenes infrastruktur, og så er der altså også aftaler om både klima & miljø og rettigheder for lønmodtagerne in-time subtitles.

Vi ankom til Sao Paolo tidligt om morgenen d.17. november. Foran os lå et ugelangt tætpakket program, hvor vi både skulle mødes med brasilianske politikere, repræsentanter fra fagforeninger, organisationer fra civilsamfundet samt danskere, der har repræsenteret store danske virksomheder i Brasilien i flere årtier.

Brasilien er det femtestørste land i verden målt i areal, og den brasilianske økonomi er blandt verdens ti største. Med sine godt 210 millioner indbyggere udgør Brasilien det største forbrugersegment i Sydamerika og er et af verdens fremtidige vækstcentre 웹스나이퍼 다운로드. Samtidig fremstår Brasilien som en stadig mere indflydelsesrig aktør. I januar 2019 blev den stærkt højrepopulistiske politiker Jair Bolsonaro valgt som præsident. Som dansk politiker kan det godt vække bekymring, når jeg hører, at Bolsonaro har Trump blandt sine forbilleder, men også i vurderingen af Bolsonaro som præsident er der nuancer, der trækker både positivt og negativt ubuntu 16.04 32bit. På negativsiden står, at han har udtalt sig meget diskriminerende om både politiske modstandere og landets indianske befolkningsgruppe, på positivsiden står, at han øjensynligt har udnævnt dygtige ministre, eksempelvis en finansminister og sundhedsminister, og at han ikke blot er egenrådig, men er i stand til at lytte til gode råd.

For mig var det også vigtigt på turen at deltage i samtaler med repræsentanter fra fagforeningerne i Brasilien samt klima- og miljøaktivister Jay query download.

Aftalen mellem EU og Mercosur bygger på den forudsætning, at handel ikke må ske på bekostning af miljøet eller arbejdstagernes vilkår, men tværtimod bør fremme bæredygtig udvikling. Parterne forpligter sig således på at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer, hvilket også omfatter bekæmpelse af skovrydning. Og her bevæger vi os så ind på et af de emner, der blev drøftet mest intenst på turen 하루살이 mr 다운로드. Afbrænding og skovhugst i Amazonas.

61 procent af Brasilien er skov – det svarer til et område som hele Central Europa, og Amazonas, som bliver kaldt for Verdens Lunge har kæmpe betydning, når målsætningen om at undgå temperaturstigninger og reduktionen af Co2 drivhusgasser skal opfyldes. Netop på det her område, er det vigtigt, at vi europæer, som har opdyrket store dele af vores landearealer til landbrug og forbrugt langt størstedelen af verdens resurser til at opnå materiel velstand, ikke blot kommer med den løftede pegefinger og fremstår som bedrevidende Minecraft Pokemon. Brasilianerne har naturligvis et helt specielt forhold til regnskoven. De er stolte af skoven, den er en vigtig del af brasiliansk kultur, og de passer på den. Samtidig sker der en rovdrift i forhold til skovhugst, og i år er der sket afbrænding af større dele af Amazonas end tidligere, hvilket vækker både national og international bekymring. Man taler om et tipping point i forhold til Amazonas’ bæredygtighed. 20 millioner mennesker bor i – og lever af regnskoven. Derfor er det også en vigtig målsætning af skabe bæredygtige arbejdspladser og produktion i Amazonas i form af produktion af eksempelvis naturprodukter som kosmetik og chokolade.

Jeg er som nævnt meget optaget af, hvordan vi internationalt gennem strategiske handelsaftaler kan skabe bæredygtighed og samtidig sikre respekten for menneskerettigheder og skabe jobs med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Jeg tror på, det er vejen frem, og jeg tror også på, at den politisk bevidste forbruger i fremtiden vil spille en stor rolle, når vi står ved køledisken i supermarkedet og vælger vores varer. Holdninger og værdier – og forbrugeroplysninger om varerne, vil spille ind, og det vil betyde noget, at vi ved, at de lande vi handler med lever op til fælles aftaler.

Mercosur-aftalen forventes at skulle ratificeres i alle EU’s medlemslande inden for de næste par år. Der er mange særinteresser – beskyttelse af markeder, og lobbyister involveret, og processen forventes ikke at forløbe uden gnidninger. Eksempelvis har både Frankrig, Holland og Østrig har udtrykt kritik af aftalen.  

Foto: Troels Ravn

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar