2. januar, 2020

Hvad skal vi med EU i klimakampen?

Tags: , ,

Del
Hvad skal vi med EU i klimakampen?

Af Martin Collignon, medlem af Ungeklimarådet og Monika Skadborg, forperson for Ungeklimarådet og medlem af Politisk Udvalg i Europæisk Ungdom

Danskerne bekymring og indsatsvilje i kampen mod klimaforandringerne er støt stigende: Klima- og miljøpolitik var det største emne i valgkampen.  Alligevel ville det overraske mange, at regeringens indsats i højeste grad er påvirket af, hvad der sker i Bruxelles sg워너비 좋은기억 다운로드. Et eksempel er, at EU har underskrevet Paris-aftalen på vegne af alle medlemslande, således at det er EU, der skal leve op til aftalen, ikke kun det enkelte land Download the centos 7 version.

Selvom Danmark kan og skal gøre meget for den grønne omstilling, bliver vi nødt til at gøre det sammen med andre lande. Når vores folketing forhåbentlig satser på at gøre Danmark til et grønt foregangsland, så skal vi samtidig sørge for, at vi ikke bliver udkonkurreret af nabolande, der kan være billigere på grund af mere lempelige klimaambitioner 웹페이지 이미지 다운로드.

Flere lande har efterhånden udtalt, at de skal være klimaneutrale senest i 2050 – den samme ambition, som kræves fra hele verden for at leve op til Paris-aftalens mål Last Emperor. Det bør ikke være nok for EU. For hvis ikke EU går forrest og sætter et godt eksempel for verden, hvem gør så? Vi er trods alt både blandt dem der sviner mest, og dem der har bedst råd til at rydde op 실버라이트 4.0 다운로드.

Vi har været en klimasynder i mange år, takket være vores velfærd og tidlige udvikling bygget på sort energi. EU bør feje for egen dør og bruge lidt af vores rigdom til at opnå klimaneutralitet allersenest i 2045 Download the 0070 Logie program. Det vil kræve, at klimahensynet skal tænkes ind i al fremtidig lovgivning, og at vores krav til vores handelspartnere skærpes.

Forskerne peger på, at hastigheden hvormed vi opnår klimaneutralitet har en kæmpe betydning for at minimere det totale CO2 udslip orcad 16.3. Derfor er det også vigtigt, at delmålene fra 2030 bliver mere ambitiøse, så vi ikke opbygger en klimagæld, som skal betales senere. 

Et af redskaberne til det er CO2-kvotesystemet: EU skal sørge for, at CO2-kvotesystemet forbedres, så prisen på den enkelte kvote kommer til at tilsvare de negative konsekvenser af at belaste klimaet 브루클린 나인나인 시즌 다운로드. Samtidig skal vi undgå double counting. Dvs vi skal sikre, hvis Tyskland planter træer i Spanien, at det ikke både tæller i det tyske og spanske klimaregnskab One full download. Det gælder også for lande uden for EU. En klimatold vil gøre, at man ikke bare flytter sine udledninger til lande, der ikke har vores strenge krav Free heirs.

EU har ofte været en drivkraft til tiltag, der var større end, hvad enkelte lande kunne opnå alene. Det står klart, at en klimavenlig elektrificering på tværs af lande er en nødvendighed. Hvis vi skal i mål med Danmarks mål om elbiler, skal vi have resten af EU med på at udfase køretøjer, der kører på fossile brændsler. Vi skal også  stille fælles krav til, hvor høje CO2 udledninger må være for de forskellige transportformer.

Infrastrukturen er væsentlig for at nå disse mål. Vi skal sørge for, at den grønne strøm kan sendes frem og tilbage, at elkøretøjer kan oplades fra Athen til Helsinki, men også at man giver folk nogle nye alternativer. Flytransport er en af de industrier, hvor klimaneutralitet bliver svært på kort sigt. Her er lyntog et godt alternativ – men det kræver bedre infrastruktur og et langt bedre samarbejde mellem landenes togsystemer end i dag.

Redskaberne til klimaneutralitet findes allerede, men nye og bedre redskaber vil stadig være velkomne. Af denne årsag, og fordi EU-midler spiller så stor en rolle i forskning, er det vigtigt, at der kommer endnu mere fokus på forskning i klimavenlige teknologier, og at samarbejdet mellem landene bliver styrket.

I kampen mod den globale opvarmning er EU et væsentligt element, og Danmarks rolle i EU  på dette område har aldrig været vigtigere.

Foto: AOF

Monika Skadborg

Monika Skadborg er forperson for Ungeklimarådet og medlem af Politisk Udvalg i Europæisk Ungdom.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar