11. juni, 2020

LA Ungdom om EU: Lille og vågen er bedre end stor og doven

Tags:

Del
LA Ungdom om EU: Lille og vågen er bedre end stor og doven

Af Simon Fendinge Olsen, politisk formand i Liberal Alliances Ungdom

Vi ved alle, at det er nemmere at vende en jolle end en supertanker. Men vi synes at have glemt denne væsentlige læresætning i vores forhold til EU. For EU har overskredet sine naturlige bredder, og bør gå tilbage til at være lille og hurtig med en indskrænket magt qgis 2.0.

For hvis EU skal have en berettigelse, hvilket jeg er skeptisk overfor, skal vi bevæge os mod nærhed, nemhed og demokratisk opbakning – kun sådan kan de få fordele ved projektet udnyttes uden at overstråles af ulemper.

Den første udfordring fremkommer af ønsket om konstant udvidelse. Med øget størrelse kommer øget kompleksitet og øget forskellighed. Den øgede størrelse reducerer i sig selv manøvredygtigheden, og kompleksiteten reducerer kompetencen, men det store problem opstår med forskelligheden Halloween Ghost Download. For med kontinuerlige optag af lande i den gamle østblok med værdier fra jerntæppet og økonomi fra det sydlige Europa, er den umiddelbare lighed med Tyskland, Danmark og Sverige svær at få øje på. Det skaber ekstreme problemer, når det kommer til at lave fælles løsninger på alt andet end et meget overordnet niveau. Og med den nuværende hastighed er der intet der tyder på, at der er lagt en naturlig dæmper på væksten warts.

I Silicon Valley siger man ”Nail it, before you scale it” – EU ramte projektet rent, da det hed EF, men glemte successen i sit fokus på størrelse.

En mindre union vil altså være klart at foretrække, men den reducerede størrelse skal ikke kompenseres med mere magt – tværtimod 옴파로스섬의 비밀 다운로드.

For projektet er gået i den forkerte retning. Fra et fokus på fred og frihandel, er fokus ekspanderet til barselsdiktatur, børnepenge og balalajkafællesskab. Magtfuldkommenheden er blevet ekstrem, og med mere magt følger behovet for mere indblanding – en ond cirkel for alle andre end de distancerede folkevalgte 산업모드 다운로드. Et stort afkoblet fællesskab, der er ude af trit med de yderst forskellige medlemsnationer, der deler et ønske om at finde globale løsninger, men også en forståelse af, at der findes nationale problemer. Et sådant fællesskab kan aldrig skabe den nødvendige ændring, for det er svært at ændre en organisation indefra, men det er endnu sværere at ændre den i medvind.

Det er svært at ændre en organisation indefra, men det er endnu sværere at ændre den medvind.

Men selvom EU har medvind efter en kaotisk Brexit-proces, er den demokratiske tilslutning stadig relativt sporadisk. EU er blevet en naturlighed, der ikke tages til debat. Men den demokratiske tilslutning synes svingende, og man skal ikke se mange 100 kilometer mod vest, før man ser, at når først befolkningen bliver spurgt, er splittelsen større end først antaget. Det så man også i 2014, hvor Morten Messerschmidt fik Jens Rohde til at ligne en forsmået statist. En afstemning om medlemskab bør vi som minimum have, for kun gennem et sådant pres kan forandringen skabes. Det sikrer ikke bare et pres på EU for at være tættere på medlemslandene, det skaber også en demokratisk legitimitet i befolkningen.

Så midt i en relativt vag demokratisk tilslutning, en for stor organisation, kompleksitet og forskellighed, og et projekt, der synes at være blevet større, end berettigelsen er til, kan man dårligt undgå at blive ramt af en mindre fælleseuropæisk depression.

Men heldigvis er der lyspunktet, for hvis vi kan gå imod det gamle EF, med en mere passende størrelse, kan projektet reddes. Og der er brug for et projekt, der kan løse grænseoverskridende problemer, hvis vi skal løse klimaudfordringer, protektionistisme og antidemokratiske strømninger. Men det kræver ændring, og det kræver folkeafstemninger og demokratisk involvering. Hvis intet ændrer sig, og stilstand bliver hverdag, er der nemlig kun én vej, og det er ud – og det vil i sandhed være en skam.

Simon Fendinge Olsen er politisk formand i Liberal Alliances Ungdom.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar