20. februar, 2017

Luftfartsbranche i frit fald

Tags: , , ,

Del
Luftfartsbranche i frit fald

I en netop vedtaget betænkning kræver Europa-Parlamentet, at der bliver sat en stopper for social dumping og unfair konkurrence i luftfartsbranchen.

Af Ole Christensen, medlem af Europaparlamentet (S)

Antallet af flypassagerer i EU er stødt stigende. I 2015 rejste over 900 millioner passagerer med fly i Europa, en stigning på 4,7 pct. siden sidste år. Det viser de nyeste tal fra Eurostat. Men selvom flere rejser, er der ikke kommet flere jobs i europæisk luftfart. Samtidig arbejder mange af luftens arbejdstagere på horrible vilkår. Der er i dén grad brug for bedre europæiske regler.

Med betænkningen ”An Aviation Strategy for Europe” har vi Europa-Parlamentarikere sendt et usædvanligt stærkt signal om, at der skal europæisk lovgivning til, hvis luftens arbejdstagere også i fremtiden skal sikres bedre vilkår. Jeg har været pennefører på de dele af Parlamentets betænkning, der omhandler sociale forhold.

Rapporten sætter en tyk streg under, at vælger du som virksomhed at flyve i europæisk luftrum, skal du også tilbyde dine medarbejdere ordentlige løn – og ansættelsesforhold. Udover at sikre danske og europæiske arbejdstagere et anstændigt liv, giver det en hjælpende hånd til virksomheder, som gerne vil have ordentlige forhold for deres medarbejdere.

Hvis vi kun har fokus på, at billetterne skal være billigere, får vi en konkurrence mod bunden i forhold til løn og arbejdsvilkår. Hvis vi fortsat vil have ordentlige luftfartsselskaber, flyforbindelser og jobs af høj kvalitet i europæisk luftfart, skal vi gøre noget ved de her problemer, og det skal vi gøre nu – fagforeninger, flyselskaber, medlemslande og EU i samarbejde.

I udtalelsen opfordrer Europa-Parlamentet konkret Kommissionen og medlemslandene til at indføre lovgivning, der forhindrer regelshopping, bekvemmelighedsflag, nultimekontrakter og pay-to-fly. Når der indgås aftaler med tredjelande som f.eks. Golf-staterne, skal det være en forudsætning for at måtte flyve i Europa, at man overholder menneskerettighederne og fundamentale arbejdstagerrettigheder. Vi understreger desuden, at arbejdsmarkedets parter bør involveres i al lovgivning inden for luftfartsområdet.

Jeg håber, at Parlamentets klokkeklare signal kan lægge pres på Kommissionen og medlemslandene, for det er i sidste ende dem, der må tage initiativ til at sikre en bedre fremtid for europæisk luftfart.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar