EU-debatten på DK4

Flygtningestrømme, arbejdsløshed, Eurokrise, lande på randen af økonomisk fallit. Udfordringerne er mange og store for EU i de kommende år.

Men hvad skal vi gøre? Hvad kan EU stille op? I 2012 har Danmark igen EU-formandskabet. Og i de kommende måneder sætter dk4 derfor fokus på EU-stoffet med programrækken “EU-debatten”, der består af en række programmer, der belyser forskellige EU-relaterede temaer og problemstillinger samt forholdet mellem Danmark og EU.