21. maj, 2019

Mere vild natur kan hjælpe klimaet

Tags: ,

Del
Mere vild natur kan hjælpe klimaet

I EU er Danmark det land, der har mindst egentlig natur. Mere natur vil ellers bidrage til at mindske udledningen af klimagasser.

Alt levende er afhængigt af hinanden Labview 2017. Uden insekter vil der ikke være mange mindre fugle. Uden mindre fugle vil der ikke være mange rovfugle – og også en række pattedyr, som ernærer sig delvist af fugle, æg eller fugleunger vil få store problemer My name is Cloud Download. Bare for at understrege lidt om de sommetider indviklede sammenhænge, der er. Vi moderne mennesker er også afhængige af andet liv.

Klimakrisen er reel – videnskaben fortæller os, at vi har alt for kort tid til at gøre noget ved det cad 2013 다운로드. Og at klimakrisen er menneskeskabt hovedsalig på grund af udledning af CO2 og andre klimagasser. Derfor er der ikke brug for varm luft, men handling nu magic engineering.

Problemet er dobbelt. Samtidig med, at vi på mange fronter øger udeledningen af CO2, ødelægger vi også natur, der ellers forbruger og lagrer CO2 og dermed reelt mindsker udledning Visio 2016 Hangul Download. Det sker, når vi forskellige steder i verden fælder regnskov for i stedet at producere palmeolie elller soya.

Vi har også et ansvar i Danmark Metal Slug 6 Download. Mere egentlig og vild natur med vild vækst af planter, krat og skov vil forbruge og lagre CO2 – og dermed kunne være et af flere midler. Det betyder ikke, at vi skal holde op med at dyrke jord nba 경기 다운로드. Men nok at landbruget skal fylde lidt mindre og naturen lidt mere. Det blev der i øvrigt tidligere i år lagt op til i en fælles aftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer – to organisationer, der repræsenterer forskellige interesser, nemlig naturens og landbrugserhvervets Download After Effect 2018.

Det vil være godt med mere natur – også i forhold til klimaet, men det vil ikke være nok. Der findes ikke en forkromet løsning – heller ikke en teknogisk – der løser alt på én gang Background download. Der skal sættes ind på mange andre fronter også.

Foto: Dominicus Johannes Bergsma / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Thue Grum-Schwensen

Jeg er journalist med egen virksomhed, Thues Skrivestue. Har arbejdet i faget i 40 år - mest på dagblade. Jeg er opstillet til Europa-parlamentet som nummer otte på SFs liste.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar