20. oktober, 2018

Pengene fosser ud af statskassen

Tags: , ,

Del
Pengene fosser ud af statskassen
Sven. Britta. Merril Lynch. Danske Bank. Imens syge mennesker tvinges til arbejdsprøvning nummer ni for at hjælpe vedkommende i arbejde, er der åbenbart ingen kontrol med statskassen når det gælder refusion af udbytteskat eller kontrol med politiske hattedameprojekter og udbetalinger fra satspuljen. 

Vi vænner os åbenbart til, at det er sådan det er, og DET er gift for samfundet på flere planer totoro subtitles. Det handler selvfølgelig om pengene, men også om tilliden i samfundet. Et samfund uden tillid er et samfund uden sammenhængskraft, og et samfund uden sammenhængskraft er et samfund som før eller siden vil gå i opløsning origin 8.

I forbindelse med røveriet af de 410 milliarder og Danske Banks 1.500 milliarder i gennemstrømning er opportunistiske politikere allerede begyndt at argumentere for, at den eneste løsning er et stærkere EU-finanstilsyn, og at Danmark nu må træde ind i Euroen Ied it five times.  

Det er den nemme løsning, som signalerer politisk handlekraft, men det er hverken en stærk mand eller en stærk bankunion der forhindrer statskasserne i at blive tømt 대항해시대 4 다운로드. Der skal noget andet til. Et alternativt. Det handler nemlig både om mennesker og systemer. Dannelse og finansiel regulering, og jeg holder mig til reguleringen her 윤식당 1회 다운로드.

I forhold til den finansielle regulering skal vi en anden vej end den der i øjeblikket er tegnet op af Basel-komiteen i bankunionen. 

Vi skal ikke tillade SIFI (systemically important financial institution), som bare er en smart forkortelse for, at banken er for stor til at straffe eller gå ned 전자책 pdf 다운로드. Vi skal ikke tillade finansielle supermarkeder eller syntes det er flot og dejligt, at banker betaler lidt til en garantiordning, hvis det samtidig betyder at EU-skatteborgere hæfter for bonusordninger i Nordea. 

Vi skal have en fælles EU-regulering der skiller almindelige forretningsbanker fra investeringsbanker og sætter loft på størrelsen af banken elementary math questions. Så den ikke bliver for stor til at straffe eller for stor til at gå ned. Hver eneste EU-borger skal have ret til at have en indskudskonto i den nationalbank vedkommende er statsborger i eller måske den europæiske centralbank 리틀 포레스트 다운로드. Ingen kassekredit eller lån. Kun indskud og betalinger af udgifter.

Det er forholdsvis enkel regulering med store konsekvenser msp430. I modsætning til den regulering som der arbejdes på nu, som er meget kompliceret regulering med meget små konsekvenser, og hvor det eneste sikre er, at små andelskasser og banker vil få meget svært ved at kunne leve op til kravene, da reguleringen vil kræve store omkostninger til compliance Canon camera download. Lidt på samme måde som persondataforordningen, som også har skabt flere compliance-jobs end den har skabt ny sikkerhed for dine persondata.

Så i stedet for at råbe om stærk og stram regulering, vil jeg hellere tale om klog og enkel regulering, for det er det fundament en EU-bankunion skal bygges på. Ellers bliver det bare mere af det samme.

Jan Kristoffersen er EP-kandidat og Folketingskandidat for Alternativet. Du kan følge Jan på Facebook

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar