9. maj, 2020

DF er på slingrekurs, men Pia K. slår fast: Danmark skal ud af EU

Tags:

Del
DF er på slingrekurs, men Pia K. slår fast: Danmark skal ud af EU

De seneste uger er der blevet sået tvivl om Dansk Folkepartis syn på Danmarks medlemskab af EU. Søren Espersen og Pia Kjærsgaard har manet tvivlen til jorden – men hvor stammer tvivlen overhovedet fra? Europa-Debat har sat sig for at kortlægge Dansk Folkepartis skiftende meldinger.

Af Mads Hvidbjerg, AOF Danmark

Kort før frokosttid den 22. april tonede Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, frem på sin Facebookside for at aflive en politisk ”myte” om Dansk Folkeparti lg osp 다운로드.

”Der er opstået en mærkelig myte i forhold til Dansk Folkeparti. Det er det man kalder fake news!” konstaterede han blandt andet.

Myten,” som Søren Espersen refererer til, handler om Dansk Folkepartis EU-politik og ikke mindst om partiets holdning til Danmarks fortsatte medlemsskab af EU. Ifølge Espersen er der sået tvivl om DF’s EU-modstand, og derfor er han nødt til at slå den fast med syvtommersøm:

”Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU csi 라스베가스 시즌2. Jeg gentager: Dansk Folkeparti mener, at Danmark skal ud af EU.

Søren Espersen, Næstformand, Dansk Folkeparti

Tvivlen – myten – er angiveligt opstået efter, at flere medlemmer af partitoppen i Dansk Folkeparti er kommet med modstridende udmeldinger om partiets EU-kurs. Flere medlemmer af partitoppen har på den ene side afskrevet en folkeafstemning med mulighed for at melde Danmark ud af EU – heriblandt Kristian Thulesen Dahl. 

På den anden side har andre højtprofilerede DF’ere – heriblandt EU-ordfører Morten Messerschmidt – spået, at Danmark inden for en kort årrække vil melde sig ud af det europæiske fællesskab. 

Espersen og Kjærsgaard: Danmark skal ud

Ifølge Søren Espersen er det Dansk Folkepartis politik, at de danske politikere skal vente på, at det kommer til at gå godt i Storbritannien. Og derefter slå til og udskrive en folkeafstemning, hvor danskerne kan melde Danmark ud af EU:

“Vores indstilling er selvfølgelig, at Danmark skal ud af EU Noble Crash.

Søren Espersen, Næstformand, Dansk Folkeparti

Vi følger UK og ser, hvor de ender henne. Hvis de om et år eller to viser sig at have en rigtig bæredygtig økonomi (…), så skal vi også i Danmark have en folkeafstemning på samme måde, som englænderne fik det, sådan så vi kan vælge at træde ud af EU.” siger Søren Espersen blandt andet og fortsætter:

”Når vi har set, at det går godt i Storbritannien, så skal vi have vores folkeafstemning. Og vores indstilling er selvfølgelig, at Danmark skal ud af EU.” 

Også Pia Kjærsgaard har i den forløbne uge følt et behov for at slå Dansk Folkepartis EU-politik fast. I ”Slotsholmen” på P1 kritiserede hun den 7. maj de stridende meldinger fra de profilerede DF’ere og slog – i et forsøg på at mane tvivlen til jorden – fast, at Danmark skal ”ud med en god ordning Download Alsidecorating.

“Vi skal ud med en god ordning”

Pia Kjærsgaard, Tidl. formand, Dansk Folkeparti

Men hvor stammer tvivlen om DF’s EU-kurs egentlig fra? Jo, den kommer flere steder fra. I forbindelse med DR og Altinget.dk’s kandidattests fra folketingsvalget i 2019 erklærede Peter Skaarup, René Christensen og Pia Kjærsgaard selv sig ”overvejende enige” i, at ”Det er en fordel for Danmark at være med i EU.” Og så kommer tvivlen desuden fra Dansk Folkepartis partiformand, Kristian Thulesen Dahl.

Thulesen Dahl på zigzagkurs

I forbindelse med folketingsvalget i juni 2019 deltog Kristian Thulesen Dahl den 28 ms 소프트웨어 다운로드. maj i DR-programmet ”Mød Partierne,” der blev sendt op til valget. I udsendelsen talte Kaare Quist hver aften med en ny partileder om partiets mærkesager til det forestående valg.

I programmet indgik blandt andet en ja/nej-runde, hvor partilederen i den varme stol skulle svare ja eller nej til en række politiske spørgsmål. Og her svarede Kristian Thulesen Dahl klokkeklart ”Nej,” da Kaare Quist spurgte, om Danmark skulle forlade EU.

“Nej”

Kristian Thulesen Dahl, da han i “Mød Partierne” blev stillet spørgsmålet “Skal Danmark forlade EU?”

Den 30. januar i år deltog Kristian Thulesen Dahl så i programmet ”Slotsholmen” på P1. Her blev han interviewet af Christine Cordsen og Bjarne Steensbeck om Dansk Folkepartis syn på EU, dagen før Storbritannien officielt forlod Den Europæiske Union. Her sagde Kristian Thulesen Dahl blandt andet:

Vores position har hele tiden været, at vi ikke ‘bare’ foreslår Danmark meldt ud af EU. Vi vil give danskerne en reel valgmulighed, hvor man enten stemmer for det nuværende medlemsskab eller for noget afklaret andet, hvor vi stadig har adgang til frihandel. 

Vi er et parti, der altid har været tilhængere af EF, men imod den politiske overbygning i EU. Og derfor giver det jo god mening, at vi jo gerne vil have en folkeafstemning, der bringer os hen, hvor vi har større politisk selvstændighed, men stadig har maksimal frihandel med de andre lande.

Kristian Thulesen Dahl slår fast, at Dansk Folkeparti ønsker en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemsskab. Men på stemmesedlen skal danskerne dog kun have mulighed for at vælge mellem fortsat medlemsskab og et ”halvt” medlemsskab, som Thulesen Dahl benævner EØS+.

Dét siger principprogrammerne

I sin Facebookvideo fra den 22. april slår Søren Espersen desuden fast, at Dansk Folkepartis EU-modstand har været en fast bestanddel af partiets politik siden stiftelsen i 1995: 

Vi har haft det i vores principprogram lige fra starten, at vi er modstandere af Den Europæiske Union,” siger han blandt andet.

Ser man efter i Dansk Folkepartis principprogrammer er det da også tydeligt, at partiet af flere omgange har markeret en væsentlig skepsis over for det europæiske samarbejde i EU. I Dansk Folkepartis første principprogram fra 1997 lyder det blandt andet:

Dansk Folkeparti er tilhænger af princippet om “intet over og intet ved siden af Folketinget”. På den baggrund er Dansk Folkeparti skarp modstander af Den Europæiske Union.

Dansk Folkepartis principprogram fra 1997

I samme principprogram slår Dansk Folkeparti fast, at Europa-Kommissionen skal stækkes, og at Europa-Parlamentet bør nedlægges. Programmet slår desuden fast, at EU ikke skal kunne styre Danmarks udenrigs-, forsvars- og finans- og pengepolitik. Alligevel ønsker Dansk Folkeparti sig dog et Europa-samarbejde ”koncentreret alene om at sikre fri handel samt om at beskytte de fælles naturværdier.

I Dansk Folkepartis nyeste principprogram, der er at finde på partiets hjemmeside, slås EU-modstanden endnu engang fast med følgende ord: ”Vi vil ikke acceptere, at Danmark afgiver suverænitet. Heraf følger, at Dansk Folkeparti er modstander af Den Europæiske Union.

Tvetydig hjemmeside

Ser man på Dansk Folkepartis principprogrammer, skulle det altså være hævet over den meste tvivl, at Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahls parti er modstandere af Den Europæiske Union. Men læser man på partiets hjemmeside under ”EU-politik,” bliver billedet dog igen en anelse mere grumset.

“Danmark skal have en lille pakke”

Dansk Folkepartis hjemmeside

Her skriver Dansk Folkeparti nemlig selv, at der skal skabes et EU i to tempi, hvor medlemslandene selv kan vælge, om de vil have ”den store” eller ”den lille” medlemspakke. Af teksten, der er flankeret af et billede af DF’s EU-ordfører, Morten Messerschmidt, fremgår det, at ”Danmark skal have en lille pakke.” Derudover står der, at Dansk Folkeparti ser, at ”Storbritanniens forhandlinger med EU om udtræden af EU (…) kan blive en trædesten til at skabe de forandringer af EU, der er helt nødvendige.

Her argumenterer Dansk Folkeparti altså for, at Danmark skal blive i EU med en ”lille pakke,” og at Brexit kan medvirke til at skabe de nødvendige forandringer af EU.

Dansk Folkeparti er altså kommet på zigzagkurs i partiets forhold til Danmarks EU-medlemskab. Tiden må vise, om det lykkes partiledelsen at mane tvivlen til jorden.

Foto: Pixabay

Mads Hvidbjerg

Student i AOF's EU-oplysning. Studerer desuden jura på Københavns Universitet og er politisk aktiv i min fritid.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar