16. september, 2020

State of the Union: Von der Leyen sætter klima, sundhed og demokrati på dagsordenen

Tags:

Del
State of the Union: Von der Leyen sætter klima, sundhed og demokrati på dagsordenen

Af Mads Hvidbjerg, AOF

Onsdag formiddag klokken 9.15 gik Europakommissionens formand Ursula von der Leyen på talerstolen i plenarsalen i Bruxelles for at holde årets ”State of the European Union”-tale 에펙 무료 템플릿 다운로드.

Den årlige tale blev indført med Lissabontraktaten, og den første blev afholdt i 2010 af den daværende kommissionsformand José Manuel Barroso fds 다운로드. I talen gør kommissionsformanden status på Den Europæiske Union og ser frem mod Kommissionens arbejde i det kommende år.

I talen tirsdag lagde Ursula von der Leyen særligt vægt på EU’s rolle i at bekæmpe klimakrisen, genopretningen efter corona og demokrati og menneskerettigheder i og uden for Europa 모바일에서 유튜브 동영상 다운로드.

EU skal tage ansvar for klimaet

Ursula von der Leyen lovede blandt andet, at Kommissionen vil forpligte EU til at levere 55 % reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 Download chord ringtones. Det skal ske for at holde EU på sporet mod at blive verdens første klimaneutrale kontinent i 2050 og leve op til EU’s forpligtelser i Parisaftalen 롤 맥 다운로드.

Det har hidtil været omdiskuteret blandt medlemsstaterne, hvorvidt målsætningen på 55 % er for ambitiøs. Flere lande – heriblandt Danmark – har dog presset på for et ambitiøst mål, og med talen slår von der Leyen altså fast, at det bliver tilfældet, hvis Kommissionen får sin vilje.

Ursula von der Leyen bebudede derudover en ”systemisk modernisering” af Europas industrier og økonomier i jagten på klimaneutralitet. Det betyder blandt andet, at mere end en tredjedel af Next Generation EU-fonden skal investeres i Kommissionens European Green Deal.

Pandemiværn

Kommissionsformanden brugte ligeledes en stor del af sin tale på at tale om sundhed og Kommissionens indsats for at ruste EU bedre til den næste pandemi.

”We need to build a stronger European Health Union,” sagde Ursula von der Leyen blandt andet og talte for at give unionen flere overnationale beføjelser på sundhedsområdet – Særligt med henblik på at sikre Europas forsyning af værnemidler og andet medicinsk udstyr.

Von der Leyen bebudede desuden et globalt sundhedstopmøde i Italien i 2021 og appellerede til Europaparlamentet om at tilbagerulle de besparelser på EU’s sundhedsindsatser, der blev resultatet af budgetforhandlingerne i Det Europæiske Råd i slutningen af juli.

Demokrati, menneskerettigheder og internationalt samarbejde

Ursula von der Leyen talte varmt om internationalt samarbejde og betonede vigtigheden af et stærkt FN, WHO og WTO: ”Our global system has grown into a creeping paralysis. Major powers are either pulling out of institutions or taking them hostage for their own interests,” konstaterede hun.

På denne baggrund foreslog kommissionsformanden, at EU skal gå forrest for at reformere WTO og WHO, så de bliver “fit for today’s world.”

Talen slog desuden en tyk streg under, at EU står på den hviderussiske befolknings side i kampen mod diktatoren Lukasjenko, og at Kina er en ”negotiating partner, an economic competitor and a systemic rival.”

Von der Leyen lagde slutteligt afstand til Rusland og kritiserede de demokratiske tilbageskridt særligt i Polen.

Mads Hvidbjerg

Student i AOF's EU-oplysning. Studerer desuden jura på Københavns Universitet og er politisk aktiv i min fritid.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar