20. oktober, 2018

Pengene fosser ud af statskassen

Pengene fosser ud af statskassen

Sven. Britta. Merril Lynch. Danske Bank. Imens syge mennesker tvinges til arbejdsprøvning nummer ni for at hjælpe vedkommende i arbejde, er der åbenbart ingen kontrol med statskassen når det gælder refusion af udbytteskat eller kontrol med politiske hattedameprojekter og udbetalinger fra satspuljen.  Vi vænner os åbenbart til, at det er sådan det er, og DET.

20. september, 2018

Vi forhandler ikke med en revolver for panden!

Vi forhandler ikke med en revolver for panden!

“Vi forhandler ikke med en revolver for panden!”. Sådan vil en fornuftig forhandler sige, når modparten trækker en revolver i en hvilken som helst forhandling 컬투 쇼 다운로드. Så vil den fornuftige forhandler træde ud af lokalet og overveje mulighederne. Lige nu tillader vi vores banker at blive så store, at de ikke bare kan true.