20. oktober, 2018

Pengene fosser ud af statskassen

Pengene fosser ud af statskassen

Sven. Britta. Merril Lynch. Danske Bank. Imens syge mennesker tvinges til arbejdsprøvning nummer ni for at hjælpe vedkommende i arbejde, er der åbenbart ingen kontrol med statskassen når det gælder refusion af udbytteskat eller kontrol med politiske hattedameprojekter og udbetalinger fra satspuljen.  Vi vænner os åbenbart til, at det er sådan det er, og DET.