26. marts, 2019

Fort Europa eller global protektionisme?

Fort Europa eller global protektionisme?

I øjeblikket er jeg rundt i Danmark før valget til vores Europa-parlament. Det er enormt givende, og de fleste kandidater er heldigvis meget optaget af klima og ulighed Geometry Dash bug. Det er jo fornuftigt. Vi skal stoppe med at brænde olie og kul af, og de mennesker der har færrest midler skal have mere.