29. januar, 2018

Der mangler ikke penge i EU!

Der mangler ikke penge i EU!

Efter nytår er debatten kommet godt igang, for der skal nemlig snart lægges et nyt flerårigt budget for EU. Og det kan få gryden i kog. Denne gang er det bare ekstra kompliceret excel 다운로드. Da briterne besluttede sig for at melde sig ud af EU efterlod de EU med et problem. Eller rettere med.