15. november, 2018

Venstre stikker hovedet ind i ulvehulen

Tags:

Del
Venstre stikker hovedet ind i ulvehulen

Venstre-folk fra hele landet drager i weekenden til landsmøde i Herning. Ulvenes hovedstad. Både på fodboldbanen og ude i landskabet. Det er her, at landets første ulvekobbel har slået sig ned. Det er her i den vestjyske ulvezone, at ulvene står bag stribevis af angreb på husdyr. Det er i Herning, at den første dom for at skyde en ulv er faldet font.

Byens borgmester er kun begejstret for fodbold-ulve, så jeg er helt sikker på, at landsmødedeltagerne roligt kan bevæge sig ud i det midtjyske nattemørke efter aftenfesten. Det farlige for regeringspartiet er derimod, at ulven er et politisk dyr, der har delt befolkningen i to lejre.

På den ene side – mest mod øst – jubles der over det store rovdyrs tilbagekomst i det jyske landskab som en berigelse af naturen 카카오톡 피씨버전 다운로드. Ulvens venner ser den som symbolet på, at mennesket ikke er enerådende i naturen. Og stærke kræfter i Danmarks Naturfredningsforening og på Aarhus Universitet skubber aktivt ulven foran sig i kampen for en såkaldt rewilding af vores natur. På den anden side er de nærmeste naboer til ulvene bekymret for rovdyrets tilstedeværelse.

Borgerne frygter først og fremmest for deres husdyr og kæledyr 줌바댄스 다운로드. Fåreavlere har opgivet pleje af sårbar natur. Økologiske mælkeproducenter har flyttet deres kvæg tættere på gården. Kødkvægavlere oplever stressede kreaturer på markerne. Heste- og hundeejere tør ikke længere tage på skovtur alene.

Mere usagt er bekymringen for bosætning og turisme i de ulveberørte områder. Men hverken kommuner eller turistforeninger har taget ulven til sig som et attraktivt brand 버추어 스트라이커 다운로드. Herning nøjes med foldbold-maskotten Lupus. Og byen Ulfborg, der ligger i hjertet af ulvelandet, dyrker ikke bynavnets nye berettigelse og skilter med at være ulvens højborg. For hvem vil købe hus eller leje sommerhus, hvor der går ulve gennem haven?

Midt i det politiske landskab står Venstres miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen spotify songs. På et stort debatmøde i Ulfborg før sommerferien varslede han en ny definition på såkaldte problemulve for at imødekomme ikke mindst husdyrholdernes frustrationer. Dét arbejde gik i løbet af sommeren i en historisk hårdknude, da de grønne organisationer i Vildtforvaltningsrådet opgav at nå til enighed om ministerens udspil 한글자막 캡틴아메리카 시빌워 다운로드.

Ulven ligger derfor igen på Ellemann-Jensens skrivebord. Herfra ser han klogeligt mod andre EU-lande og ikke mindst Tyskland.

Vores naboland har levet med rovdyret på tålt ophold siden år 2000, men med efterhånden mere end 700 ulve har borgere og politikere i de berørte delstater fået nok. Bestanden vokser med en tredjedel årligt og angriber både får og kvæg, hvorfor stribevis af byer har erklæret sig selv som ulvefrie områder. I Slesvig-Holsten har blandt andet tilbagevandringen af husdyrdræbende ulve fra Ulfborg i de seneste måneder udløst en lang række angreb på får Scanray download.

Delstatens miljøminister fra partiet De Grønne har derfor som andre tyske toppolitikere krævet mere håndfast handling overfor ulve, der hopper over hegnet til husdyr. Løsningerne fra ulvedebattens to lejre er også i Tyskland enten højere, strømførende hegn eller mulighed for at bortregulere de ulve, der angriber husdyr 토토브라우저 다운로드. Som i en række andre EU-lande er der desuden stillet krav om et loft over bestanden.

Ønsket om en hegnsløsning kommer paradoksalt nok fra de samme naturorganisationer, der har klaget over den danske regerings vildsvinehegn ved grænsen og ønsker bedre adgang til naturen. De høje, strømførende ulvehegn vil begrænse vildtets adgangsveje i naturen, ligesom friluftsgæster lukkes ude fra offentlige naturarealer. Og på strandenge er hegn ingen løsning 홈페이지 이미지 다운로드.

Økonomisk set behøver de meget dyre hegn ikke være en omkostning for husdyrholdere. EU-Kommissionen har for nyligt fastslået, at det skal være muligt for de enkelte lande at yde 100 procents kompensation for både direkte og indirekte ulve-udgifter. Til hegn, vedligeholdelse, erstatninger for dræbte dyr, dyrlægeregninger, eftersøgning af forsvundne dyr og så videre.

I Danmark har vi hidtil ikke ydet tilskud til ulvehegn omkring kvæg og heste Manual Windows 10 language pack. Spørgsmålet er også, om det ikke på mange måder vil være en bedre, billigere og mindre bureaukratisk løsning at tillade regulering af problemulve i det øjeblik, de hopper over hegnet til husdyr. En kontrolleret reguleringsmulighed vil øge dyrevelfærden blandt vores husdyr, holde landskabet fri af skæmmende hegn og forhindre den selvregulering af bestanden, som man i frustration griber til i flere EU-lande.

Lad os frede ulven, hvor den er velkommen, og jage den hvor den er uønsket. Dét er mit budskab til Venstres landsmøde.

Erik Poulsen

Kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre

Følg Erik Poulsen på facebook

Læs mere om Erik Poulsen

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar