9. februar, 2018

Vi laver også politik i EU

Tags: , ,

Del
Vi laver også politik i EU

I den politiske dækning i Danmark fylder den politiske proces godt, og mediernes politiske kommentatorer analyserer og tolker ivrigt på de politiske armlægninger ms access 2007 다운로드. Jeg tror ikke, at mange er i tvivl om, at Folketinget er en politisk kampplads. Det perspektiv savner jeg lidt på de samme mediers dækning af EU, hvor nuancerne tit forsvinder, og EU bliver fremstillet som noget almægtigt, der beslutter det ene og det andet uden at lytte til medlemsstaterne og til politiske argumenter Pay for drama downloads.

EU fylder meget mindre i det danske mediebillede end national politik. Og det, tror jeg, er med til at distancere danskernes opfattelse af EU. Tit bliver EU udgivet for at være én samlet størrelse, der træffer beslutninger, som medlemslandene skal rette sig ind efter 리눅스 pip 다운로드. Det er et forkert billede, der bliver tegnet. Og derfor er det klart, at danskernes opfattelse bliver den samme, og det hjælper heller ikke på, at sætningen ”dernede i EU” tit bliver sagt eller skrevet i medierne 아쉬람 다운로드.

En politisk kampplads
For hernede i Bruxelles er vi blandt andet et Europa-Parlament, som består af 751 medlemmer fra 28 forskellige lande, der sidder i otte politiske grupper, der spænder fra den yderste højrefløj til den ligeså yderlige venstrefløj copytrans control center. Det betyder, at vi tit er uenige både lande og politiske grupper imellem, og det er krævende at lave kompromisser og aftaler, og konflikter, der er meget tilsvarende dem i Folketinget, dækker medierne sjældent eller aldrig 드라마 다운로드. Det er en skam, da EU-love ofte har en indflydelse på, hvad vi foretager os i vores dagligdag – lige fra indholdet i vores shampoo til regler for arbejdskraftens frie bevægelighed 웹서버 폴더 다운로드.

I Parlamentet arbejder vi netop nu med Kommissionens nye vejpakke, der indeholder initiativer om nye regler for cabotage, køre- hviletid og udstationering i vejtransportsektoren, som skal være et redskab til at bekæmpe social dumping og medfølgende unfair konkurrence i den hårdt prøvede branche 유니티 무료 다운로드. I arbejdet med vejpakken ser vi helt naturligt en masse uenigheder imellem både politiske grupper og medlemslande. Nøjagtigt som vi også ser det i Folketinget, når der bliver lavet politiske aftaler download adb.

For nogle af de konservative og liberale kræfter her i Parlamentet er det et tegn på sund konkurrence og på markedskræfternes ageren, når lønninger bliver mindre og arbejdsvilkår bliver forringet 텐바이텐 폰트 다운로드. Når det kommer til socialpolitik, så oplever jeg som dansk socialdemokrat dog ikke kun modstand fra den blå del af det politiske landskab. I nogle medlemslande ser selv socialdemokrater nemlig muligheden for at give lave lønninger som et vigtigt konkurrenceparameter. Det er til syvende og sidst et spørgsmål om politiske prioriteter, og jeg ser selvfølgelig på social dumping og unfair konkurrence som et stort problem.

Et fælles ansvar
Hvis der fremover kommer mere EU-oplysning om den politiske proces i EU, vil det sikkert give en bedre forståelse og viden om EU. Jeg kan godt forstå, hvis EU for mange virker fjernt og som om, at beslutningerne bliver taget henover hovedet på medlemslandene, der selv har en finger med i lovgivningen. Virkeligheden er en anden. Vi er mennesker med politiske holdninger, som lander kompromisser og aftaler- ligesom i Danmark. Jeg savner sådan et perspektiv, for uden det, kan danskernes opfattelse af EU komme langt væk fra virkeligheden, og det bliver let for de danske politikere ikke at tage ansvar for den EU-politik, de selv har givet mandat til. Det er vigtigt, at vi sammen oplyser hinanden om EU – både medier, politikere og borgere.

 

Ole Christensen (f. 1955-) er socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet siden 2004. Forinden Europaparlamentet, har Christensen været borgmester i Brovst fra 1998-2002.

Foto: Pixabay.

Endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar